Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Zachowaj trzeźwy umysł

Uczniowie Gimnazjum w Gąsocinie przystąpili do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej "Zachowaj trzeźwy umysł".

Tegoroczna edycja kampanii odnosi się do dwóch tematów, są nimi:

  • asertywność
  • syndrom wyuczonej bierności

Głowne cele to:

  • zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży
  • rozwinięcie umiejetności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
  • przeciwdziałanie bierności i bezradności
  • zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży