Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Wycieczka realna czy wirtualna po ,,barwnej” krainie Polski – Śląsku?

Temat Wycieczka realna czy  wirtualna po ,,barwnej” krainie Polski – Śląsku?

 

Cele projektu: 

1 Zapoznanie młodzieży ze  ,,skarbami kultury ‘’historycznej krainy Polski -Śląska

2.Obudzenie w młodych ludziach zainteresowania ziemią ojczystą i zachęcenie ich do podróżowania zarówno w rzeczywistości wirtualnej jak i w prawdziwym życiu.

3.Wpojenie młodzieży zasad dobrej organizacji i przygotowanie ich do radzenia sobie w dorosłym życiu

4.Zachęcenie młodzieży do uprawiania turystyki górskiej.

Opiekunowie Jasińska Jadwiga, Grażyna Podlasińska, Marta Wodzyńska-Zaborek, Monika Sikora, Leszek Krupiński.

 

Zdecydowaliśmy się na ten temat, ponieważ uważamy, że poprzez udział w wycieczkach młodzież może w najbardziej atrakcyjny sposób  zapoznać się z otaczającym ją światem, historią Polski, a także wyzwaniami, które będą czekać na nią po wejściu w dorosłość.