Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

A Bridge between Poland and Italy – Most pomiędzy Polską a Italią

Projekt A Bridge between Poland and Italy rozpoczął od listopada 2012 roku i prowadzony jest wspólnie ze szkołą włoską z miejscowości Massa Martana. Głównym jego celem, w którym udział biorą wszyscy uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Gąsocinie, jest rozwój językowy i kulturowy młodzieży, a także pozyskanie nowych znajomości. Ponadto pragniemy, aby nasi uczniowie zrozumieli, co to znaczy być europejczykiem – człowiekiem otwartym na innych ludzi, języki, zwyczaje, potrafiącym odnaleźć się w każdej sytuacji, przede wszystkim dzięki znajomości języka angielskiego.

Zadania do realizacji:

- do końca listopada – rejestracja uczestników i wysłanie maili zapoznawczych oraz zdjęć.

- grudzień – przygotowanie kolorowych kart świątecznych w języku angielskim i wysłanie ich pocztą tradycyjną do Włoch

- styczeń/luty – włoskie i polskie tradycje kulinarne

- kwiecień/maj – znaczenie komunikacji w języku angielskim, filmy video, zdjęcia z lekcji języka angielskiego i przesłanie ich do szkoły partnerskiej wraz z opisem.

Czerwiec – zakończenie projektu

Oczekiwane rezultaty: poszerzenie umiejętności językowych uczniów, doskonalenie umiejętności obsługi komputera, korzystania z Internetu i platformy Twinspace.