Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Comenius

eu_flag_llp_pl01_kopiowanie.jpg [300x84]               frse_logo.png [166x58]                                       


Comenius – 2013

Tytuł projektu:

John Paul II, a hand to young generations towards peace, brotherhood and globalization.

            Jan Paweł II – drogowskazem dla młodego pokolenia poprzez pokój, braterstwo i globalizację.

Partnerzy projektu: Gimnazjum w Gąsocinie, Polska (P. Marta Wodzyńska-Zaborek, P. Ewa Podsiadlik)

                                   Istituto Comprensivo di Massa Martana, Włochy (P. Francesca Pellicelli)

Czas trwania projektu: 2 lata (1.08.2013-31.07.2015r.)

Cele projektu:

- rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego

- nauka podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku włoskim

- rozszerzenie wiedzy na temat życia, kultury, obyczajów i tradycji innych narodowości

- dogłębne zwiedzenie i zbadanie miejsc ściśle związanych z życiem błogosławionego Jana Pawła II na terenie Polski i Włoch

- nauka tolerancji i zrozumienia w stosunku do innych ludzi

- nawiązanie ścisłej współpracy między obiema szkołami i wymiana doświadczeń

- dostrzeżenie piękna własnego kraju i Europy

- rozwijanie horyzontów młodzieży poprzez liczne wyjazdy zarówno zagraniczne jak i krajowe

- zapoznanie młodzieży z nauką Ojca Świętego i uwrażliwienie ich na drugiego człowieka i świat

- obudzenie w uczniach własnej motywacji do nauki języków obcych i uświadomienie im jak ważna jest umiejętność komunikowania się na świecie

- promocja szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko

- podniesienie prestiżu szkoły

 

Włączenie projektu do szkolnego programu nauczania:

Wszystkie czynności przewidziane na czas trwania projektu zostają włączone w szkolny program nauczania. Mianowicie wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za przydzielone im zadania (wykonanie zadań należy do uczniów, jednakże nauczyciel pełni rolę koordynatora, opiekuna i doradcy).  Przydział zadań na poszczególne przedmioty:

Język angielski: przetłumaczenie wszystkich i przygotowanie części materiałów pisemnych (artykuły, maile, notatki, informacje o postępach w projekcie, ulotki, przewodniki, itp.) a także zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla grupy uczniów biorących udział w projekcie.

Informatyka: przygotowanie i drukowanie wszystkich wyżej wymienionych zadań, komunikacja ze stroną włoską przez internet, zorganizowanie dodatkowych zajęć z informatyki, robienie zdjęć, przygotowanie video prezentacji, wysyłanie informacji o projekcje stronie włoskiej.

Język polski: pisanie artykułów do lokalnych gazet, ulotki informacyjne, przewodniki, promocja projektu.

Religia: wykonanie gazetek ściennych, zbieranie informacji o Janie Pawle II, przygotowanie przedstawienia pt. „Święta w domu Karola Wojtyły”.

Sztuka: konkurs – Jan Paweł II oczami gimnazjalistów, konkurs kulinarny, malowanie obrazów przedstawiających Jana Pawła II oraz krajobrazy polskie i włoskie.

Historia: nauka o przeszłości Polski i Włoszech i momentach wspólnych i ważnych dla obu krajów, zbieranie informacji o historii obu krajów oraz o Janie Pawle II.

Geografia: zapoznanie z położeniem geograficznym Włoch, dokładne poznanie regionu Umbria.

Wychowanie fizyczne: przygotowanie dnia sportu, zajęć z aerobiku, gier zespołowych podczas pobytu grupy włoskiej w Polsce

Pedagog szkolny: lekcje o tolerancji dla wszystkich uczniów

 

 

Szczegółowy plan działań na lata 2013-2015.

Lp.

Działanie

Kraj

Data rozpoczęcia

Zaangażowani partnerzy

1

Przygotowanie planu działań, spotkanie z uczestnikami projektu

 

Sierpień/wrzesień 2013

Polska, Włochy

2

Prezentacja projektu podczas zebrania Rady Pedagogicznej, włączenie projektu do szkolnego programu nauczania

 

Sierpień 2013

Polska, Włochy

3

Spotkanie z rodzicami uczestników projektu

 

Październik 2013

Polska, Włochy

4

Wymiana emaili pomiędzy szkołami partnerskimi

 

Dwa razy w miesiącu

Polska, Włochy

5

Zorganizowanie klubu języka angielskiego „Każdy może mówić dobrze po angielsku”

 

Październik 2013

Polska, Włochy

6

Zamieszczenie informacji o projekcie na szkolnej stronie internetowej

 

Październik 2013

Polska, Włochy

7

Przygotowanie i wydrukowanie ulotek promujących projekt i rozpowszechnienie ich w środowisku lokalnym

 

Listopad 2013

Polska, Włochy

8

Przygotowanie gazetek ściennych na różne tematy związane z tytułem projektu

 

Listopad 2013

Polska, Włochy

9

Zorganizowanie dodatkowych zajęć z informatyki – raz w tygodniu

 

Grudzień 2013

Polska, Włochy

10

Zbieranie informacji o Janie Pawle II, naszych regionach, kulturze, zwyczajach i kuchni

 

Grudzień 2013

Polska, Włochy

11

Przygotowanie i napisanie przewodnika pt. „Śladami Jana Pawła II”

 

Styczeń 2014

Polska, Włochy

12

Przetłumaczenie sporządzonych materiałów na język angielski

 

Luty 2014

Polska, Włochy

13

Wysłanie przewodnika do szkoły partnerskiej

 

Luty 2014

Polska, Włochy

14

Pisanie emaili do kolegów i koleżanek ze szkoły partnerskiej

 

Raz na tydzień

Polska, Włochy

15

Nagranie video prezentacji o naszych szkołach

 

Marzec/Kwiecień 2014

Polska, Włochy

16

Spotkanie z rodzicami uczestników projektu przed wyjazdem polskiej grupy do Włoch.

 

Kwiecień 2014

Polska

17

Wyjazd polskich uczniów i nauczycieli do Włoch

It

Maj 2014

Polska, Włochy

18

Powitanie na lotnisku w Rzymie

It

Maj 2014

Polska, Włochy

19

Prezentacja szkoły włoskiej, przedstawienie nauczycieli, uczniów i obsługi

It

Maj 2014

Polska, Włochy

20

Prezentacja zajęć przewidzianych na okres 2 tygodni pobytu polskiej grupy we Włoszech. Po południu krótka wycieczka po miejscowości

It

Maj 2014

Polska, Włochy

21

Dzień w szkole włoskiej, 5 lekcji: włoski, polski, angielski, informatyka, w-f.

It

Maj 2014

Polska, Włochy

22

Spotkanie w szkole włoskiej z nauczycielami, uczniami i przedstawicielami lokalnych władz; dyskusja na temat osoby Jana Pawła II i jego licznych przesłań skierowanych do młodzieży

It

Maj 2014

Polska, Włochy

23

Podróż do Rzymu i zwiedzanie Watykanu

It

Maj 2014

Polska, Włochy

24

Dzień w szkole wloskiej – 6 godzin lekcyjnych, popołudniu zajęcia z aerobiku i mecz piłki nożnej

It

Maj 2014

Polska, Włochy

25

Kolejny dzień w szkole włoskiej: wyświetlenie reportażu z wizyty Jana Pawła II w Asyżu w 1986r. Przedstawienie planu wycieczki do Asyżu.

It

Maj 2014

Polska, Włochy

26

Wyjazd do Asyżu

It

Maj 2014

Polska, Włochy

27

3 godziny zajęć w szkole włoskiej, następnie wycieczka po okolicy.

It

Maj 2014

Polska, Włochy

28

Wycieczka do Orvieto (zwiedzanie miasta)

It

Maj 2014

Polska, Włochy

29

Dzień sportu w szkole włoskiej

It

Maj 2014

Polska, Włochy

30

Wycieczka do Collevalenzy (zwiedzanie kościoła i spotkanie z miejscowym księdzem, rozmowa na temat Jana Pawła II)

It

Maj 2014

Polska, Włochy

31

Dzień w szkole włoskiej: 5 godzin lekcyjnych; test finałowy dla uczniów sprawdzający ich kompetencje językowe oraz ankieta dotycząca realizacji celów projektu; ankieta ewaluacyjna dla uczniów i nauczycieli

It

Maj 2014

Polska, Włochy

32

Ostatni dzień w szkole – pożegnania, zdjęcia pamiątkowe, filmy z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli; podsumowanie wizyty.

It

Maj 2014

Polska, Włochy

33

Wyjazd na lotnisko w Rzymie i odlot do Polski

It

Maj 2014

Polska, Włochy

34

Raport z wizyty we Włoszech i zaprezentowanie go radzie pedagogicznej; porównanie systemów edukacyjnych

 

Czerwiec 2014

Polska

35

Artykuły ze zdjęciami do lokalnych gazet i stron internetowych o pobycie polskiej grupy we Włoszech

 

Czerwiec 2014

Polska, Włochy

36

Przygotowanie albumu ze zdjęciami z wizyty we Włoszech

 

Czerwiec 2014

Polska

37

Publikacja wspomnień uczniów z pobytu we Włoszech w szkolnej gazetce i na stronie internetowej

 

Wrzesień 2014

Polska

38

Jan Paweł II oczami uczniów – konkurs artystyczny

 

Październik 2014

Polska, Włochy

39

Opublikowanie wyników konkursu na szkolnych tablicach informacyjnych

 

Listopad 2014

Polska, Włochy

40

Lekcje o tolerancji z pedagogiem szkolnym dla wszystkich uczniów

 

Grudzień 2014

Polska, Włochy

41

Boże Narodzenie w rodzinie Karola Wojtyły – prezentacja

 

Grudzień 2014

Polska, Włochy

42

Wysłanie maili, prezentacji, artykułów, nagrań video do partnerskiej szkoły

 

Styczeń 2015

Polska, Włochy

43

Pisanie artykułów o włoskich kolegach i ich szkole do gazetki szkolnej i na stronę internetową

 

Luty 2015

Polska, Włochy

44

Zbieranie informacji, obrazów, zdjęć o regionach, których dotyczy projekt

 

Marzec 2015

Polska, Włochy

45

Przygotowanie małej wystawy prac uczniów o Włoszech/Polsce

 

Kwiecień 2015

Polska, Włochy

46

Spotkanie z rodzicami uczestników projektu przed przyjazdem Włochów do Polski

 

Kwiecień 2015

Polska, Włochy

47

Przyjazd grupy włoskiej do Polski

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

48

Przywitanie na lotnisku w Warszawie – podróż do domów rodzin goszczących

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

49

Prezentacja szkoły, uczniów, nauczycieli i pracowników

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

50

Przedstawienie zaplanowanych czynności na najbliższe 2 tygodnie, po południu krótki spacer po okolicy

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

51

Dzień w szkole polskiej: 6 godz. lekcyjnych (włoski, polski, angielski, rosyjski, w-f, informatyka; po południu czas wolny u rodzin goszczących

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

52

Spotkanie z wójtem i przedstawicielami lokalnych mediów, zdjęcia pamiątkowe, dzielenie się informacjami o naszych regionach; lekcja jęz. polskiego

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

53

Dzień w szkole: 4 lekcje: angielski, polski, włoski, sztuka; następnie dzień sportu dla wszystkich

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

54

Wycieczka do Warszawy (zwiedzanie Starego Miasta, Pałacu Kultury, stadionu narodowego)

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

55

Dzień w szkole: 3 lekcje (włoski, polski, angielski); konkurs w języku angielskim o Janie Pawle II

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

56

3-dniowa wycieczka Kraków-Wadowice-Zakopane dla uczestników projektu i innych uczniów z naszej szkoły, zwiedzanie miejsc drogich Janowi Pawłowi II i podziwianie piękna polskich gór

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

57

Dzień w szkole: dzielenie się wrażeniami z wycieczki z resztą szkoły; 5 lekcji: angielski, włoski, polski, sztuka, religia

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

58

Wycieczka rowerowa na Pustelnię – miejsce święte poświęcone Matce Bożej

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

59

Dzień w szkole: konkurs kulinarny – ulubione potrawy Jana Pawła II z kuchni polskiej i włoskiej; dodatkowe lekcje polskiego i włoskiego

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

60

Publikacja wyników konkursu kulinarnego – przygotowanie krótkiej książki kucharskiej polsko-włoskiej; wieczorem dyskoteka szkolna

 

 

Polska, Włochy

61

Ostatni dzień w szkole: spotkanie ze wszystkimi uczestnikami, nauczycielami, dyrektorem, rodzicami

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

62

Odlot grupy włoskiej do Rzymu.

PL

Maj 2015

Polska, Włochy

63

Raport z pobytu w Polsce przedstawiony radzie pedagogicznej

 

Maj 2015

Włochy

64

Napisanie artykułów ze zdjęciami do lokalnych gazet na temat wizyty Włochów w Polsce

 

Czerwiec 2015

Polska, Włochy

65

Zakończenie projektu, podsumowanie wszystkich czynności i działań, rozpowszechnienie rezultatów w wielu różnych instytucjach i miejscach – ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

Czerwiec/Lipiec 2015

Polska, Włochy

 

Rozpowszechnienie rezultatów:

- rozreklamowanie projektu i akcji Comenius w lokalnym środowisku, władzach, wśród rodziców i sąsiednich szkołach

- prezentacje multimedialne z wizyt w szkole partnerskiej

- podsumowanie projektu w czasie spotkania z przedstawicielami lokalnej władzy

- dokonanie prezentacji  przez naszych uczniów-pielgrzymów w kościele parafialnym na temat ich pobytu w Rzymie i Asyżu

- przygotowanie i rozpowszechnienie ulotek dotyczących projektu

- zredagowanie artykułów do lokalnych gazet i gazetki szkolnej o współpracy polsko-włoskiej

- zachęcanie innych szkół i nauczycieli do wzięcia udziału w projektach w ramach akcji Comenius

- przygotowanie wystawy wszystkich produktów, zdjęć, filmów powstałych podczas 2-letniej współpracy i zaprezentowanie ich podczas Dni Otwartych w Gimnazjum