Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Historia Gimnazjum w Gąsocinie

Historia Gimnazjum w Gąsocinie  w latach 1999-2014

W 1999 r. w budynku funkcjonującej dotychczas Szkoły Podstawowej w Gąsocinie rozpoczęło swoją działalność  Gimnazjum powstałe w wyniku reformy szkolnictwa, która wprowadzała strukturę trzystopniową w miejsce obowiązującego od 1968 r. systemu dwustopniowego. Gimnazjum w Gąsocinie utworzono na terenie gminy Sońsk, uchwałą Rady Gminy z dnia 3 marca 1999r.  Pierwszym dyrektorem szkoły, powołanym przez Wójta Gminy Sońsk  dnia 14 kwietnia 1999 r., został mgr Tadeusz Wodzyński. Dnia 8 czerwca 1999 r. na uroczystym spotkaniu dyrektora gimnazjum z przyszłymi uczniami klas I i ich rodzicami nastąpiła prezentacja nauczycieli poszczególnych przedmiotów :

 1. Barbara Gutowska- chemia, fizyka
 2. Bogusława Kus- język polski
 3.  Wanda Otłowska - Rudnicka-   matematyka
 4. Barbara Sadowska- język rosyjski
 5.  Jolanta Ochtabińska - geografia
 6.  Irena Topyła- biologia
 7. Tadeusz Wodzyński- historia
 8. Beata Żukowska- wiedza o społeczeństwie
 9.  Andrzej Kwasiborski- wychowanie fizyczne
 10. Mirosław Kruszyński- sztuka
 11. Iwona Radwańska- język angielski
 12.  ks. Jan Kosin- religia

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli w szkole podstawowej i przez rok szkolny1999/2000 pracowali również na potrzeby gimnazjum. Od 2000 r. zespół administracyjno-obsługowy nowo powstałego gimnazjum tworzyli :

 1. Danuta Głogowska
 2.  Hanna Damięcka
 3.  Beata Roszczyk
 4. Krzysztof Kołakowski
 5. Stefan Damięcki
 6. Danuta Oleksińska
 7. Dominika Wardzińska

1 września 1999 r. naukę w Gimnazjum w Gąsocinie rozpoczęło 59 uczniów- absolwentów 6-letnich szkół podstawowych w: Gąsocinie, Bądkowie i Kałęczynie. Utworzono 3 klasy pierwsze.

Przez pierwszy rok w tym samym parterowym  budynku przy ulicy Błotnej 12, wzniesionym w latach 1962-1964, swoją działalność prowadziły zarówno Gimnazjum w Gąsocinie, jak i  Szkoła Podstawowa w Gąsocinie. Powstała placówka dydaktyczna dysponowała  wówczas 9 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką, pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora, sekretariatem, świetlicą, stołówką z kompleksem kuchenno – magazynowym oraz dwoma trawiastymi boiskami sportowymi do piłki nożnej i siatkowej. Budynek był wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralne ogrzewanie . Zajęcia dla uczniów gimnazjum prowadzone były w jednym skrzydle szkoły natomiast dla dzieci ze szkoły podstawowej w drugim.  Ten system nauczania utrzymał się do  roku 2000 kiedy to  Szkoła Podstawowa została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Szkolnej 1.

W roku szkolnym 2000/2001 naukę w gimnazjum  rozpoczęło już 123 uczniów- 59 w klasach drugich i 64 w klasach pierwszych. W początkowym okresie działalności dydaktyczno- wychowawczej gimnazjum kadra pedagogiczna stopniowo się zwiększała.

W tym roku do grona pedagogicznego dołączyli:

 1. Krzysztof Wierzbowski- religia
 2. Irena Majewska- język rosyjski
 3. Mieczysław Kamiński- historia
 4. Krzysztof  Biernacki- wychowanie fizyczne
 5. Dorota Brudzikowska- opiekun świetlicy
 6. Ewa Podsiadlik- informatyka
 7. Monika Iwańska - biblioteka

5 października  2000r. w Gimnazjum  w Gąsocinie, w ramach programu  Ministerstwa Edukacji Narodowej "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”,  oddano do użytku salę komputerową, wyposażoną w 10 komputerów iMac firmy Apple oraz kolorową drukarkę. Dzięki zrealizowaniu projektu przez MEN uczniowie mogli zacząć uczęszczać na zajęcia z nowego przedmiotu – informatyki.

W roku szkolnym 2001/2002 naukę w Gimnazjum w Gąsocinie rozpoczęło już 192 uczniów. W gimnazjum zostali także zatrudnieni nowi nauczyciele:

 1. Marzena Ślubowska- matematyka
 2. Jadwiga Jasińska- biblioteka
 3. Bożena Goździewska- język angielski
 4.  Grażyna Podlasińska- język polski
 5. ks. Józef Deptuła- religia
 6. Grażyna Jaskółowska - sztuka

W tym roku szkolnym w dniach 14-15 maja uczniowie klas III z naszego Gimnazjum przystąpili do pierwszego w swoim życiu poważnego egzaminu, jakim był dla nich egzamin gimnazjalny. Egzamin przeprowadzono po raz pierwszy w nowym, obowiązującym od 1999 r. systemie szkolnictwa. Składał się on z dwóch części, humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. W czerwcu uczniowie otrzymali długo wyczekiwane wyniki tych zmagań i okazało się, że prawie wszyscy zdali ten test z wysokimi i zadawalającymi notami. W czerwcu nastąpiło także uroczyste pożegnanie pierwszego rocznika gimnazjalistów ze szkołą . Od tego momentu tradycją gimnazjum stały się uroczyste bale na zakończenie trzeciego etapu edukacji  oraz połączone z uroczystym zakończeniem roku szkolnego akademie w trakcie których trzecioklasiści ,,żegnali się” ze szkołą,  swoimi młodszymi koleżankami  i kolegami oraz nauczycielami, którzy ,, prowadzili” ich przez ostatnie trzy lata.

W roku szkolnym  2002/2003 w gimnazjum kształciło się najwięcej, w 15 letniej kadencji tej placówki, uczniów:  60 w klasach pierwszych, 71 w kasach drugich i 62 w klasach trzecich. Od  roku szkolnego 2003/2004 liczba uczniów  stopniowo się zmniejszała co przedstawia tabela 1

Tabela 1

Rok szkolny

Liczba uczniów

Klasa I

Klasa II

Klasa III

2003/2004

62

57

68

2004/2005

51

60

55

2005/2006

62

51

60

2006/2007

53

62

50

2007/2008

54

52

60

2008/2009

44

53

51

2009/2010

56

42

54

2010/2011

42

55

42

2011/2012

41

41

56

2012/2013

40

39

39

2013/2014

36

36

39

2014/2015

35

36

36

 

 

 Na przestrzeni lat zachodziły także kolejne zmiany w obrębie kadry pedagogicznej naszego Gimnazjum:

 1. W roku szkolnym  2002/2003 została zatrudniona  nauczycielka do języka rosyjskiego- Katarzyna Witkowska oraz  nauczyciel techniki -Marek Perzanowski .
 2. W roku 2004 w naszej szkole został zatrudniony nauczyciel wychowania fizycznego Włodzimierz Podlasiński i nauczycielka języka angielskiego Marta Wodzyńska.
 3. W 2005 r. Krzysztof Rutkowski – nauczyciel techniki i  wychowania fizycznego.
 4. W 2008r. Leszek Krupiński – nauczyciel wychowania fizycznego
 5. Monika Sikora nauczycielka biologii została zatrudniona w 2010r.
 6. Monika Niedziałkowska – uczyła języka  rosyjskiego w roku 2011/2012
 7. Barbara Kamińska –nauczycielka języka rosyjskiego uczyła  w roku  2012/2013.
 8. Sebastian Szerewicz – uczył edukacji dla bezpieczeństwa w roku 2011/2012.
 9. Agnieszka Fabisiak – nauczycielka logopedii w roku 2011/2012 i etyki od 2014/2015.
 10. Teresa Skrzypczak – nauczycielka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w roku 2011/2012.
 11. Hanna Kordulewska – nauczycielka religii w latach 2007/2008 i 2009/2010.
 12. Dariusz Płoski –  nauczyciel wychowania fizycznego w roku 2003/2004r.
 13. Justyna Margiel -– nauczycielka wychowania fizycznego w roku  2007/2008r.
 14. Katarzyna Kowalska - nauczycielka religii w latach 2010/2011 i 2011/2012 .
 15. Małgorzata Konwerska – nauczycielka języka  angielskiego  w roku 2010/2011
 16. Magdalena Mioduszewska – nauczycielka języka  angielskiego w roku 2009/2010 .
 17. Patrycja Pajor –nauczycielka języka polskiego i opiekun świetlicy w roku 2008.

Od początku założenia Gimnazjum nieodłącznym jego elementem, często z nostalgią wspominanym przez absolwentów, były obiady przygotowywane przez zespół kucharzy, początkowo pod kierunkiem pani Hanny Damięckiej przy współpracy z panią  Beatą Roszczyk, a od 2002 roku pod kierunkiem Beaty Roszczyk przy udziale pani Danuty Federewicz , natomiast od roku 2007 przy pomocy  pani Urszuli Baczyńskiej. Od roku szkolnego 2007/2008 nasza kuchnia dostarcza obiady również dla Szkoły Podstawowej w Bądkowie  natomiast  od roku 2012 przygotowuje je także dla Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.

W czasie 15 lat swojego funkcjonowania Gimnazjum w Gąsocinie uczestniczyło w wielu projektach i konkursach, mających na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli, podwyższenie poziomu nauczania i zachęcenie uczniów do jeszcze gorliwszej pracy:

 • W roku 2003/2004 gimnazjum brało udział w akcji Gazety Wyborczej i Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem ,,Szkoła z klasą”. Po zrealizowaniu określonych zadań wychowawczych i dydaktycznych, 1 października 2004r. szkoła otrzymała  tytuł „Szkoły z klasą”, przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,  który świadczy o tym, że nasza szkoła :dobrze uczy każdego ucznia, sprawiedliwie ocenia, uczy twórczego i krytycznego myślenia, rozwija społecznie, pomaga uczniom uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.
 • W 2005 roku gimnazjum uczestniczyło w projekcie językowym Sokrates Comenius, realizując razem z portugalskim gimnazjum zagadnienie ,,Jesteśmy różni, coś nas jednak łączy w duchu tradycji i zwyczajów polsko – portugalskich”. Zaowocowało to m.in. tym, iż od  9 do 23 marca 2005r. 13 uczniów wraz z nauczycielem języka  angielskiego Iwoną Radwańską i rodzicem Panią Bożeną Rutkowską  miało  okazję wyjechać do Carvalhos w Portugalii . Uczniowie poznali okolicę Porto, Bragę , Fatimę i inne kulturalne i historyczne miejsca oraz przez cały  czas doskonalili znajomość języka angielskiego. Natomiast w  czerwcu  2005r.uczniowie z  Portugalii gościli w domach naszych uczniów , realizując atrakcyjny program przygotowany przez koordynatora projektu – Iwonę Radwańską.
 • W roku szkolnym 2005/2006 realizowany był projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" .Od  lutego 2006 roku w bibliotece naszego gimnazjum  działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum dysponuje 4 komputerami i wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka) oraz edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym:  Encyklopedie  PWN , Wielki Multimedialny Atlas Świata , Słowniki PWN: Słownik Języka Polskiego, Słownik Wyrazów Obcych, Słownik Ortograficzny, Słownik Poprawnej Polszczyzny. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej posiada szybki, stały dostęp do Internetu, który służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Uczniowie mogą poszukać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach lub poza nimi, napisać referat, przygotować materiały na gazetkę, rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę.
 • W roku 2006 przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej, tartanowej nawierzchni.
 • W okresie od lutego do grudnia 2009 r. uczniowie uczestniczyli w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Równajmy do najlepszych”. W ramach projektu realizowane były zajęcia  wyrównujące z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, jak również zajęcia rozwijające z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym TELC oraz z informatyki zakończone egzaminem ECDL. Część uczniów biorąca udział w projekcie objęta była wsparciem psychologiczno- pedagogicznym w zakresie nauki zachowań asertywnych, technik radzenia sobie ze stresem i motywacji do systematycznego, dalszego kształcenia się.
 • Od 1 września 2010r. do 30 listopada 2011 roku uczniowie gimnazjum brali udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”. W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia: informacyjno – komunikacyjne, matematyczno –przyrodnicze,  z języka rosyjskiego i angielskiego, psychologiczno – pedagogiczne i sportowo –wychowawcze. Zajęcia te pozwoliły uczniom  w większym stopniu opanować kompetencje kluczowe i lepiej przygotować się do kolejnego etapu nauki.
 • Od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. uczniowie uczestniczyli w  międzynarodowym projekcie Comenius z Włochami opracowanym przez Ewę Podsiadlik i Martę Wodzyńską –Zaborek pt.„Jan Paweł II -drogowskazem dla młodego pokolenia poprzez pokój, braterstwo i globalizację” Integralną częścią projektu była obustronna wymiana uczniów stwarzająca okazję do bezpośredniego komunikowania się w języku angielskim i włoskim, poznania kultury i obyczajów innego kraju. W tym celu 15 uczniów klas I i II 6 maja 2014r wraz z opiekunami Martą Wodzyńską –.Zaborek , Ewą Podsiadlik i dyrektor Beatą Żukowską  udało się z wizytą do Włoch. W trakcie 12 dniowego pobytu młodzież miała możliwość zwiedzenia Rzymu, Orvieto, Todi, Callerolenia, licznych muzeów, uczestniczenia w spektaklu teatralnym, oraz w atrakcjach przygotowanych przez  szkołę partnerską w Massa Martana .
 • Od 1 września 2014r. do czerwca  2015 roku w gimnazjum był realizowany projekt Województwa Mazowieckiego  "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbyły się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Zajęcia te pozwoliły uczniom  w większym stopniu opanować kompetencje kluczowe i rozwinąć umiejętności wykorzystywane w kolejnych etapach edukacji.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. po jedenastoletniej, wytężonej, ale też satysfakcjonującej pracy nauczyciela i dyrektora  przeszedł na emeryturę pan mgr Tadeusz Wodzyński, pierwszy Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie. Pod jego kierownictwem w 2000r. rozpoczął się remont generalny szkoły. Do 2006 roku  wykonano: częściową naprawę dachu, wymianę okien,  elewację zewnętrzną. Naprawiono instalacje odgromową , wymieniono piece centralnego ogrzewania. Zadbano również o estetyczny wygląd terenu przed szkołą. W 2000r. wywieziono gruz i inne odpady zalegające na placu od strony południowo zachodniej. Z inicjatywy nauczycielki biologii Beaty Żukowskiej  posadzono iglaki, krzewy, żywopłot, a także od strony wschodniej założono skalniak o charakterystycznym księżycowym kształcie z różnobarwnymi  odmianami kwiatów i iglaków oraz kilkoma typowymi górskimi skałami. W 2001r. wydzielono miejsce i urządzono nowy sekretariat szkolny.  W 2002r. wykonano trawiaste  boisko do piłki nożnej i siatkowej.  W roku 2003  częściowo przed wejściem do szkoły  wymieniono popękane , nierówne płytki betonowe na kostkę brukową natomiast  5 lat później ułożono kostkę od zachodniej strony szkoły. W roku 2006 dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego wybudowano wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni do piłki ręcznej, koszykowej i nożnej, natomiast w 2009 r. z uzyskanych funduszy  dokonano remontu dachu. W roku szkolnym 2009/10 zainstalowano w łazienkach termy do ciepłej wody.

Szkoła powoli nabierała nowego uroku i była niewątpliwie pozytywnie odbierana przez uczniów i jej absolwentów.

Od 1 września 2010r. w wyniku przeprowadzonego przez  Wójta Gminy Sońsk –pana Jarosława Wielechowskiego konkursu nowym dyrektorem gimnazjum została pani Beata Żukowska, dotychczasowa nauczycielka  biologii i geografii w gimnazjum. Od początku urzędowania pani dyrektor  wykazała wiele cennych inicjatyw i zdolności organizacyjnych, które  przyczyniły się do  dalszego remontu generalnego szkoły rozpoczętego  w 2000r. i stopniowo  modernizowanego. W okresie lipiec –sierpień 2011r.wymieniono okna, w 2012r. na korytarzach szkolnych położono antypoślizgowe płytki. Natomiast w następnym roku w klasach zalano cementowe podłogi  i położono tarkett,  oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Podczas wakacji 2012/13 odnowiono sale lekcyjne i kuchnie. W maju2014r. położono glazurę w obieralni. W październiku 2014r. ukończono wymianę centralnego ogrzewnia oraz  zamontowano w kotłowni ekologiczny  kocioł wodno miałowy VAKO-S200 automatycznie sterowany z podajnikiem tłokowym .

Rada Rodziców przyczyniła się do zaopatrzenia naszej szkoły w pełni wyposażoną  pracownie do nauki języków obcych. Fundusze na zrealizowanie tego przedsięwzięcia były zbierane już od roku 2010, głównie w trakcie imprez organizowanych dla środowiska lokalnego takich jak: Majówka z językiem, Jarmark Adwentowy i innych.Wyposażenie sali lekcyjnej w multimedialną pracownię języków obcych nastąpiło w maju 2014r. natomiast uruchomienie na terenie naszego Gimnazjum bezprzewodowej sieci Wi-Fi miało miejsce w kwietniu 2014r.

Od 1999r. w Gimnazjum aktywnie działa Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło PCK, Liga Ochrony Przyrody, a od 2004r Szkolny Klub Europejski. Swoje zdolności aktorskie młodzież może rozwijać w Szkolnym Kole Teatralnym, natomiast  talenty literackie mogą zostać wykorzystane do  opisywania ważnych wydarzenia z życie szkoły na łamach gazetki  szkolnej pt ,,Na Szkolnych Śmieciach” wydawanej  już od 1999r.

            Przez cały okres istnienia Gimnazjum pracownicy tej placówki nieustannie pogłębiali i nadal  pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, zarówno w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, jak i uczestnicząc w szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach, warsztatach oraz studiach organizowanych przez różne instytucje zewnętrzne, m.in. :

 • przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie przy współpracy z  Unią Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.10 nauczycieli: Beata Wiesława Żukowska. Dorota Brudzikowska, Barbara Gutowska, Jadwiga Jasińska, Mieczysław Tomasz Kamiński, Katarzyna Korzeniewska, Leszek Krupiński, Bogusława Majewska, Krzysztof Wierzbowski brali udział w rocznym projekcie Doskonalenie szansą na rozwój

( w roku szkolnym 2013/14), 

 • przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w projekcie Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu, który zakładał wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, osiągnięcie przez nich wysokich umiejętności pracy metodą projektów, uwzględniającą również takie nowoczesne rozwiązania metodologii dydaktyki, jak: nauczanie problemowe, ocenianie kształtujące, wykorzystanie narzędzi TOC w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Dzięki pani dyrektor Beacie Żukowskiej, która potrafiła odpowiednio zmotywować grono pedagogiczne  do podjęcia tego wyzwania,  9  nauczycieli z Gimnazjum w Gąsocinie : Dorotę Brudzikowską, Jadwigę Jasińską, Mieczysława Kamińskiego, Leszka Krupińskiego, Bogusławę Majewską, Grażynę Podlasińska , Ewę Podsiadlik, Monikę Sikorę, Martę Wodzyńską – Zaborek  uczestniczyło od  1 października 2011r. do 30 grudnia 2013r. w powyższym przedsięwzięciu zakończonym uzyskaniem  Certyfikatu – potwierdzającego zrealizowanie założonego programu.

Nauczyciele nieustannie poszerzają  swoje umiejętności, zarówno w dziedzinie, którą zajmują się zawodowo, jak również w zakresie psychologii, dydaktyki, technologii informacyjnych, bezpieczeństwa i ogólnego wychowania młodzieży, nauczyciele języka angielskiego korzystali również z kursów językowych odbywających się w Anglii  Iwona Radwańska  w 2004r. i Marta Wodzyńska w  2007r. po uzyskaniu środków finansowych z programu Comenius.

Uczniowie naszego Gimnazjum są widoczni w  konkursach przedmiotowych, artystycznych, religijnych, zawodach sportowych, olimpiadach i innych turniejach, quizach itp., zdobywając wielokrotnie wysokie lokaty występując zarówno indywidualnie, jak i zespołowo , m.in.:

 

 • Dyplom za zajęcie I miejsce w Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie   ruchu drogowego 2001r i 2003r
 • Dyplom za eliminacje wojewódzkie XXIV Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego za zajęcie VI miejsca Radom 10.05.2001r.
 • Dyplom za ogólnopolski turniej interdyscyplinarnego liga XXI w. Warszawa 2003
 • Dyplom za II miejsce w konkursie ,, Z przyrodą na ty ‘’ 2003
 • Dyplom za konkurs ,,Wiedzy o Unii Europejskiej” I miejsce 2004
 • Dyplom za zajęcie I miejsce w turnieju piłki nożnej  Opinogóra 2002
 • I miejsce Elżbiety Wynimko w powiatowych biegach przełajowych ( 1000m) 2005r.
 • 3 miejsce Dariusz Kołakowski w powiatowych biegach przełajowych ( 1500m) 2005r.
 • I miejsce E. Wynimko w rejonowych biegach przełajowych( 1000m)  2005r.
 • 2 miejsce E. Wynimko  w  II biegi przełajowe im. Ireny Szewińskiej 1100m
 • 3 miejsce Dariusz Kołakowski II biegi przełajowe im. Ireny Szewińskiej 1600m  2006r
 • I miejsce mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w unihokeju dziewcząt 2005
 • I miejsce mistrzostwa powiatu ciechanowskiego w unihokeju chłopców 2005
 • I miejsce sztafetowych biegach przełajowych chłopców Ciechanów 2005
 • I miejsce w konkursie plastycznym Myślę więc jestem , niezażywam więc żyję dla Marty Turadek  2006r
 • Dyplom za zajęcie II miejsca w unihokeju dziewcząt 2006r.
 • Dyplom za zajęcie II miejsca w unihokeju chłopców 2006r
 • I miejsce unihokej dziewcząt 2007
 • I miejsce piłka nożna dziewcząt Ciechanów 2007
 • I miejsce unihokej chłopców 2008
 • I miejsce piłka nożna dziewcząt 2008
 • Góra grosza 2002, 2003r, 2005, 2007,2011,2012,2013
 • Dyplom za „Wiedza o Unii” I miejsce 30.04.2004r.
 • Dyplom za konkurs „Piosenka Angielska” II miejsce 2011r
 • Dyplom za konkurs „Porządkujemy lasy” II miejsce 2012r
 • Dyplom za Ogólnopolski interdyscyplinarny  turnieju XXI w. 26.05.2013r.
 • Dyplom za gminny etap turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym I miejsce Gąsocin 2013r.
 • Dyplom za międzyszkolny konkurs polonistyczny „Językowa Corrida” miejsce III 2006r.
 • Dyplom  za III miejsce w kategorii generalnej „Porządkujemy i odnawiamy las” 2002r.
 • Podziękowanie „Porządkujemy i odnawiamy las”. 2003, 2004, 2005r.2011
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych -Adam Szczepański  2012/13
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych –Kamil Wesołowski 2012/13
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych –Beata Kaczorowska 2012/13
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych –dziewcząt i chłopców; 2012/13
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłkę nożną chłopców2012/13
 • Podziękowanie za prace PCK 2010r. 2011,2012, 2013r.
 • Podziękowanie za udział w XIX finale WOŚP 2011r.2012r.
 • Podziękowanie za bezinteresowność, pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnej „Zakręcona zakrętka dla Oliwierka”
 • Dyplom za zbiórkę makulatury 2002, 2005, 2006, 2007,  2010, 2011, 2012r.
 • Dyplom za konkurs zorganizowany przez Tygodnik Ciechanowski ,,Najciekawszy kalendarz roku 2012”

i wiele innych systematycznie zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, www.gimgasocin.superszkolna.pl ,które na stałe ,,wpisały się”

w działalność dydaktyczno- wychowawczą naszego gimnazjum. 

W roku szkolnym 2013/14 po raz pierwszy  Rada Rodziców i  Rada Pedagogiczna wspólnie podjęły decyzję o uhonorowaniu nagrodą pieniężną i statuetką z napisem Absolwent roku 2014 wyróżniającego się absolwenta Gimnazjum w Gąsocinie.  Po raz pierwszy w historii szkoły tę niewątpliwie  prestiżową nagrodę   otrzymała uczennica klasy IIIa Izabela Ujazdowska.

W roku szkolnym 2014/15 w gimnazjum kształciło się 107 uczniów 35 w klasach I i po  36 w klasach II i III. Nad właściwym przebiegiem procesu dydaktyczno –wychowawczego czuwało 15 nauczycieli.

Na przestrzeni tych 15  lat szkoła miała swój niepowtarzalny klimat, dla wielu uczniów stała się „drugim domem” co niewątpliwie było zasługą pracujących w niej nauczycieli, a także  pracowników administracji  i obsługi.To właśnie dzięki ich zaangażowaniu, oddaniu swojej pracy oraz właściwemu podejściu do każdego ucznia nasze Gimnazjum zdołało wykształcić tak wielu wspaniałych absolwentów, którzy są niewątpliwie godną „wizytówką” naszej szkoły i żywym „dowodem” na jej właściwe podejście do procesu kształcenia oraz ogólnego przygotowania młodzieży do dorosłego życia.