Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Z historii gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego klasy IIA

pt „Z historii gimnazjum…”

Celem projektu było poznanie historii Gimnazjum w Gąsocinie, powstałego w 1999 roku.

Uczniowie mieli do wykonania następujące zadania:

  • zapoznanie się z kronikami szkoły
  • spisanie list uczniów, którzy ukończyli gimnazjum w latach 2001/2002

do roku szkolnego 2010/2011.

  • odszukanie fotografii klasowych absolwentów
  • spisanie historii szkoły

Poszczególne grupy wykonując zadania, przeglądali kroniki szkoły, gromadzili fotografie roczników, często  prosili o pomoc nauczycieli, rodziców oraz kolegów, którzy byli absolwentami naszej szkoły. Chronologicznie porządkowali osiągnięcia starszych kolegów. Zbieranie materiałów rozpoczęto w marcu 2014r. a zakończono zgodnie z harmonogramem we wrześniu 2014r.

Fotografie absolwentów wraz z ich nazwiskami oraz wychowawców poszczególnych roczników zostały umieszczone na szkolnym korytarzu.

 Obecnie wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice, goście mogą poznać absolwentów gimnazjum od początku jego istnienia. Mogą również poznać historię szkoły do której uczęszczają, korzystając z internetu (na stronie gimnazjum).

Duży wkład i zaangażowanie w realizację naszego przedsięwzięcia wykazały panie: Jadwiga Jasińska pracującej w naszej bibliotece oraz Monika  Ciecierska i Magdalena Kalbarczyk –rodzice uczniów klasy IIa oraz liczni absolwenci, którzy odpowiedzieli na nasz apel i osobiście, lub przez znajomych dostarczyli potrzebne materiały.