Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Absolwent roku 2013/2014

Poczet uczniów Gimnazjum w Gąsocinie

wyróżnionych tytułem

Absolwent Roku 2013/14 rozpoczyna

Izabela Ujazdowska z klasy IIIa,

aaa.jpg [300x196] 

która kontynuuje naukę w Zespole Szkół nr 2

w Ciechanowie w Liceum Ogólnokształcącym

o profilu humanistyczno- prawnym.