Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

 

W ramach projektu Programu Comenius pt.: „Jan Paweł II drogowskazem dla młodego pokolenia poprzez pokój, braterstwo i globalizację” w naszej szkole 08.05.2015r., został zorganizowany konkurs wiedzy na temat życia i nauczania św. Jana Pawła II.

Konkurs miał na celu:

 

- przypomnieć młodzieży życie i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II;

- zwrócić uwagę na postać JPII jako tego, który łączy pomimo różnic kulturowych, językowych, wiekowych;

- rozwijanie umiejętności z języka angielskiego;

- dobrą zabawę

Konkurs został przeprowadzony w sali gimnastycznej, która została odpowiednio przygotowana, po przez ustawienie ławek, krzeseł, dekoracji. Trudność polegała na tym, że całość była prowadzona w języku angielskim, który był wiodącym językiem komunikacji podczas całej wymiany językowej.

W konkursie wzięło udział  6 drużyn, w składzie 4 uczniów: 3-y reprezentowały nasze gimnazjum z poszczególnych klas, 3-y tworzyli uczniowie biorący udział w projekcie Comenius: 2-óch uczniów z Polski i 2-óch z Włoch. Prowadzącymi byli uczniowie naszego gimnazjum. Do jury w składzie 4 – ech osób  zaproszone zostały również 2-e opiekunki grupy włoskiej. Miłym akcentem naszego współzawodnictwa była obecność ks. Proboszcza Ireneusz Cielickiego, który ufundował nagrody nie tylko dla zwycięzców ale dla wszystkich zawodników.

Konkurs rozpoczął się od prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat życia, twórczości i nauczania św. Jana Pawła II, następnie uczniowie prowadzący po powitaniu wszystkich, przedstawili zasady konkursu i rozpoczęła się rywalizacja. Pytania jak i odpowiedzi były formułowane w języku angielskim, dlatego pomocą służyli nauczyciele języka angielskiego z Polski i Włoch. Ponadto poszczególne pytania wyświetlane były na ekranie, aby każdy uczeń - obserwator mógł zobaczyć pytanie konkursowe. Po każdej prawidłowej odpowiedzi uczestnicy nagradzani byli gromkimi brawami. Należy przyznać, że pytania raczej nie sprawiały uczniom problemów, ale język angielski już tak. Po czterech rundach pytań jury zasiadło do wyłonienia zwycięzcy. W tym czasie uczennica klasy II zaśpiewała pięknie utwór Alexandry Burke - „Hallelujah”

Po naradzie jury ogłosiło wyniki. Zwycięzcami  zostali uczniowie grupy mieszanej Comenius1, drugie miejsce zajęła grupa Comenius 2 a trzecie miejsce uczniowie reprezentujący klasy 1. Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, ufundowane przez proboszcza parafii Gąsocin. Na zakończenie wysłuchaliśmy utworu Wadowice.

Podsumowując, rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, uczniowie bardzo się starali. Chociaż trudności sprawiały umiejętności językowe, to przecież oto chodziło w tej wymianie językowej, aby posługiwać się językiem, który miał nas łączyć. Dobrze się stało również, że zostało to wykorzystane do zaprezentowania po raz kolejny naszego rodaka Papieża św. Jana Pawła II.

Konkurs o św. Janie Pawle II