Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Powitanie włoskiej grupy Comenius

Rok temu nasza młodzież z Gimnazjum w Gąsocinie spędziła 12 dni we Włoszech. Było to możliwe dzięki współpracy ze szkołą włoską Istituto Comprensivo w Massa Martanie, w ramach realizacji dwuletniego projektu językowego Comenius „Jan Paweł II drogowskazem dla młodego pokolenia poprzez pokój, braterstwo i globalizację”. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży włoskiej i polskiej stworzył uczniom możliwość poznania obcego kraju, jego kultury, historii, zwyczajów i tradycji.

Dzień 04.05.2015r. na długo pozostanie w pamięci nie tylko uczestników wymiany, ale całej społeczności szkolnej. Atmosfera oczekiwania i podekscytowania udzieliła się każdemu. Nasza młodzież z utęsknieniem czekała na przyjazd swoich kolegów z Włoch. Mijały kolejne lekcje, kolejne przerwy, ostatnie przygotowania, a poziom ekscytacji i wyczekiwania sięgał zenitu. W końcu można było dać upust swoim emocjom. O godzinie 15.30 piętnastoosobowa grupa uczniów z Włoch ze szkoły Massa Martana, wraz z czterema nauczycielkami szczęśliwie do nas dotarła aby kontynuować zawarte przyjaźnie i współpracę obu szkół, aby zobaczyć i poznać Polskę. Przez 12 dni będą mieszkali w rodzinach swoich kolegów i koleżanek z Polski.

W dniu 05.05.2015r., nastąpiło oficjalne powitanie grupy włoskiej przez młodzież Gimnazjum w Gąsocinie. Na tę uroczystość przybyła Szanowna Pani Wójt Gminy Sońsk Marzena Ślubowska, ks. Proboszcz Ireneusz Cielicki z Parafii w Gąsocinie, rodzice oraz cała społeczność szkolna z Panią dyrektor Beatą Żukowską. Nasi uczniowie przywitali gości z Włoch i wszystkich zgromadzonych w języku angielskim. Następnie odśpiewano hymny obu krajów, a gościom ofiarowano staropolskim zwyczajem chleb i sól.

Głos zabrała Pani Wójt serdecznie witając przybyłych gości. W swojej wypowiedzi podkreślała, iż udział w wymianie młodzieży stwarza młodym ludziom możliwość poznania rówieśników z innego kraju, ich stylu życia i problemów dnia codziennego, pomieszkania przez pewien czas w odmiennym środowisku, zebrania obserwacji i doświadczeń oraz zdobycia wiedzy realioznawczej. Wymiana młodzieży jest też wielką imprezą turystyczną i kulturalną. Nie bez powodów mówi się, że podróże kształcą, a osobiste spotkania młodzieży z różnych krajów mogą mieć niejednokrotnie duży wpływ na rozwój osobowości młodego człowieka.

Pani Dyrektor po gorącym powitaniu grupy włoskiej i wszystkich zgromadzonych przypomniała o celowości wymiany międzynarodowej i płynących z niej korzyściach, o pokonywaniu bariery językowej, ale także zwróciła uwagę, iż udział w projekcie jest okazją aby zaobserwować, jak żyje na co dzień rówieśnik z innego kraju, z jakim problemami się boryka, w jaki sposób spędza czas wolny, jak wygląda jego życie szkolne, czym się interesuje. Porównując to ze swoim życiem młodzież może niejednokrotnie stwierdzić, że różnice wcale nie są tak wielkie, jak można czasami sądzić. Pozwala to przezwyciężyć własne kompleksy i wzajemne uprzedzenia.

Nasza młodzież przygotowała wspaniały program, który pozwolił wszystkim szybko się zintegrować. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalno – taneczne oraz sceniczne. Gimnazjaliści przygotowali bowiem w języku angielskim uwspółcześnioną wersję bajki o Kopciuszku. Ich zdolności aktorskie zostały docenione ogromnymi brawami. Dużym zaskoczeniem i miłym akcentem był występ taneczny uczniów z Włoch, który młodzież polska doceniła, dziękując im oklaskami. Występy zarówno uczniów polskich jak i naszych gości pozwoliły bliżej poznać zainteresowania i zdolności artystyczne młodzieży. Integracja młodzieży polskiej i włoskiej między innymi poprzez wspólną zabawę i kulturalne spędzenie czasu uświadomiła wszystkim celowość tej wymiany. Po tak ciekawych doznaniach estetycznych i artystycznych goście z Włoch i wszyscy przybyli zostali zaproszeni na słodkie przysmaki polskiej kuchni.

Następnie młodzież włoska uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych z Języka Polskiego, Informatyki i Wychowania Fizycznego.

W kolejnych dniach przygotowaliśmy dla naszych włoskich kolegów mnóstwo atrakcji. Program wizyty jest bogaty i różnorodny: wycieczki po okolicy, do Warszawy, a nawet na Południe Polski (Wadowice, Kraków, Zakopane), dyskoteka, wspólne grillowanie, konkursy … Wszystko to będzie potwierdzeniem, iż wymiana młodzieży polsko – włoskiej jest ciekawym i atrakcyjnym elementem współpracy obu szkół.

Mamy nadzieję, że dzięki tej wymianie każdy z uczestniczących w projekcie nabierze nowych doświadczeń, zyska przyjaciół i pogłębi swoją znajomość języka włoskiego i angielskiego. Aktywne uczestnictwo młodzieży w projekcie, odkrywanie i poznawanie różnych realiów społecznych i kulturowych wzmocni wśród nich poczucie, że jako młodzi ludzie  są obywatelami Europy.

Powitanie Włochów