Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Jan Paweł II - oczami gimnazjalisty (konkurs plastyczny)

W ramach projektu językowego Comenius "Jan Paweł II - drogowskazem dla młodego pokolenia poprzez pokój braterstwo i globalizację" zorganizowaliśmy wspolnie z nauczycielem plastyki konkurs "Jan Paweł II oczami gimnazjalisty". Zainteresowani uczniowie, zwłaszcza Ci uzdolnieni plastycznie przygotowali dowolną techniką portret Jana Pawła II. Wśrod wielu prac za najciekawsze jury uznało prace: Agnieszki Turadek - I miejsce, Tomasza Turadek - II miejsce, Kamila Ciecierskiego - III miejsce. Zwycięzcy za swoją pracę otrzymali dyplomy, nagrody oraz gromkie brawa od swoich kolegów i nauczycieli.

a.jpg [300x246]

a1.jpg [300x183]

a2.jpg [300x275]

a3.jpg [300x285]

a4.jpg [300x272]