Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pamiętaj, że głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

v  czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

v   nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami lub rodzicami,

v  masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

v  masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

v  chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

v  chciałbyś z kimś porozmawiać,

v  chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,

v  masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.