Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Dla nauczycieli

Prowadzone działania profilaktyczne w Gimnazjum w Gąsocinie w roku szkolnym 2015/2016


Lp.

Nazwa programu profilaktycznego

Semestr I

Semestr II

 

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

1.

Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2.

Sobą być dobrze żyć

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

3.

Trzymaj formę

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Znajdź właściwe rozwiązanie

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5.

UNPLUGGED

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

6.

Profilaktyka zakażeń wirusem HIV

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7.

Przeciwdziałanie używania wulgaryzmów przez uczniów
– 2015/2015

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

8.

Bezpieczna i przyjazna szkoła
- 2013/2016

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

9.

Ochrona zdrowia psychicznego
- 2013/2016

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Kalendarium do wykorzystania dla nauczycieli w ramach godzin z wychowawcą

dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2016/2017

 

 • Dni chorych na Schizofrenię 17-18.09.2015r.
 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10.10.2015r.
 • Europejski Dzień Walki z Otyłością 24.10.2015r.
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia 19.11.2015r.
 • Światowy Dzień Tolerancji 16.11.2015r.
 • Światowy Dzień Życzliwości 21.11.2015r.
 • Światowy Dzień Walki z AIDS 01.12.2015r.
 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 03.12.2015r.
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariatu 05.12.2015r.
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 10.12.2015r.
 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 23.02.2016r.
 • Światowy Dzień Walki z Otyłością 01.03.2016r.
 • Światowy Dzień Zdrowia 07.04.2016r.
 • Dzień Trzeźwości 15.04.2016r.
 • Światowy Dzień Ziemi 22.04.2016r.
 • Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 23-29.04.2016r.
 • Tydzień PCK 06-12.05.2016r.
 • Światowy Dzień Rodziny 18.05.2016r.
 • Światowy Dzień bez Tytoniu 31.05.2016r.
 • Tydzień Ochrony Środowiska 05-11.06.2016r.
 • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 26.06.2016r.
 
 
Propozycje tematyki godzin z wychowawcą w roku szkolnym 2016/2017

 

                                                        Tematyka godzin wychowawczych w klasie I Gimnazjum 


           

Lp.

Tematyka godzin wychowawczych

Termin realizacji

1.

* Poznajemy prawo i dokumenty szkolne – zapoznanie uczniów ze statutem, regulaminem szkoły i wewnątrz szkolnym systemem oceniania, przedstawienie struktury szkoły, osób, które je tworzą.
* Wybór samorządu klasowego – prawa i obowiązki ucznia.
* Prezentacja siebie – zajęcia integracyjne, które pozwolą uczniom lepiej się poznać.
* Czego oczekujesz od nauczyciela wychowawcy?
* Bezpieczeństwo – pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
*Moje miejsce pracy – szkoła i klasa – uświadomienie uczniom potrzeb estetycznych i podstawowych zasad higieny. Zapoznanie z zasadami BHP w drodze, szkole oraz podczas wycieczek. Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi.

Wrzesień
Październik

2.

* Co udało mi się osiągnąć? - szukanie obiektywnej oceny własnych możliwości, pozytywne myślenie o sobie.
* Jak uwolnić się od lęków i niepokojów? - rozwijanie umiejętności nazywania własnych lęków i sposoby radzenie sobie z nimi oraz pozytywne myślenie o sobie.
* Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
* Jakie książki lubię czytać i dlaczego?
* Zasady dobrego komunikowania się –
kształtowanie umiejętności słuchania innych, bezkonfliktowego rozwiązywania problemów.
* Bezpieczni w sieci – internet.

Październik

3.

* Kultura dnia codziennego – normy regulujące współżycie, uprzejmość, punktualność, uśmiech, życzliwość, dyskrecja.
* Nauka, umiejętności, praca = sukces.
* Ubiór i zachowanie przy stole –
rodzaje ubioru na różne okazje, uchybienia w tym zakresie, układanie sztućców i właściwe zachowanie przy stole.
* Andrzejki – szkolna zabawa.

Listopad

4.

* Tradycje uroczystości rodzinnych w moim domu.
* I ja staję się odpowiedzialny za życie w rodzinie –
wspólna odpowiedzialność za atmosferę w domu rodzinnym.
* Nasza klasa przy wigilijnym stole – rozumienie ciągłości rozwoju kultury i tradycji.
* Problemy jakie niesie HIV/AIDS.

Grudzień

5.

* Skutki uzależnień i nałogów.
* Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym.
* Moje serce dla babci i dziadka.

* Oceniamy nasze zachowanie i wyniki w nauce – próba obiektywnej oceny siebie i innych.

Styczeń

6.

* Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych
* Bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych.
* Udział w akcjach charytatywnych.
* W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
* Zaburzenia psychiczne uczniów.

Luty

7.

* Jaki jestem, jaki chciałbym być? - pragnienia i potrzeby uczniów.
* Marzenia – jak je realizować?
* Spotkania z zaproszonymi gośćmi.
* Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju.

Marzec

8.

* Zagrożenia jakie niesie spożywanie narkotyków.
* Praca zawodowa naszych rodziców.
* Poznaj swój kraj –
wycieczki szkolne i klasowe.
* W moim magicznym domu… uczę się miłości – uświadomienie uczniom roli rodziny w ich życiu.
* Tradycje Wielkanocne.

Kwiecień

9.

* Cudów nie ma, czyli o technice pracy umysłowej – zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami uczenia się i koncentracji. 
* Dlaczego tak trudno kochać innych?
* Jak pogodzić pracę z odpoczynkiem? - mój rozkład dnia, miejsce pracy –
kształtowanie zdrowego stylu życia i zdrowia psychofizycznego.
* Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne?

Maj

10.

* Podsumowanie wyników klasyfikacji – nasze refleksje i wnioski, sprawy wychowawcze.
* Lekcje dotyczące spraw wychowawczych – specyfika klasy.
* Dzień Dziecka.
* Miłości można się nauczyć  i uczyć się jej trzeba.

Czerwiec                                   Tematyka godzin wychowawczych w klasie II Gimnazjum


Lp.

Tematyka godzin wychowawczych

Termin realizacji

1.

* Poznajemy prawo i dokumenty szkolne – zapoznanie uczniów ze statutem, regulaminem szkoły i wewnątrz szkolnym systemem oceniania, przedstawienie struktury szkoły, osób, które je tworzą.
* Wybór samorządu klasowego –
prawa i obowiązki ucznia.
* Bezpieczeństwo – pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
* Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?

Wrzesień

2.

* Czy potrafię dbać o siebie? - zagrożenia wynikające z anoreksji i bulimii.
* Ludzie i sytuacje – okazywanie uczuć.
* Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
* Przyjaciel mój –
próba definicji przyjaźni oraz rola przyjaźni w życiu człowieka.
* Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w życiu?

Październik

3.

* Jak spędzam czas wolny?
* Prawa i obowiązki członków rodziny.
* Ćwiczenie asertywnych zachowań.
* Bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów.

Listopad

4.

* Tradycje uroczystości rodzinnych w moim domu.
* I ja staję się odpowiedzialny za życie w rodzinie –
wspólna odpowiedzialność za atmosferę w domu rodzinnym.
* Nasza klasa przy wigilijnym stole – rozumienie ciągłości rozwoju kultury i tradycji.
* Wartości w życiu ucznia – budowanie własnej hierarchii.

Grudzień

5.

* Ja w społecznościach – uświadomienie potrzeby rozwijania umiejętności interpersonalnych w kontaktach z drugim człowiekiem.
* Czym jest praca dla człowieka?
* Co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym –
uprzedzenia, dyskryminacja, nietolerancja.
* Empatia na potrzeby drugiego człowieka.

Styczeń

6.

* Bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych.
* Udział w akcjach charytatywnych.
* W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
* W szponach mediów –
wpływ mediów na nasze życie.

Luty

7.

* Dlaczego potrzebne są nam doświadczenia?
* Alkohol szkodzi.
* Nałogi, złe nawyki – NIE. Zdrowy styl życia – TAK.
* Zdrowie psychiczne ucznia.

Marzec

8.

* Obrzędy i zwyczaje Wielkiej Nocy.
* Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem?
* Szukam sensu życia.
* Problem to szansa dokonania zmiany –
ćwiczenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.

Kwiecień

9.

* Nie ma jak u mamy – rola kobiety, matki w budowaniu domowej atmosfery i wychowaniu dzieci.
* Wybitni ludzie naszego regionu.
* Poznaj swój kraj –
wycieczki szkolne i klasowe.
* Człowiek i przyroda – wrogowie czy przyjaciele?

Maj

10.

* Dlaczego należy unikać nudy?
* Jak okazywać uczucia?
* Dzień Dziecka.
* Podsumowanie wyników klasyfikacji –
nasze refleksje i wnioski, sprawy wychowawcze.

Czerwiec
                                   Tematyka godzin wychowawczych w klasie III Gimnazjum


Lp.

Tematyka godzin wychowawczych

Termin realizacji

1.

* Poznajemy prawo i dokumenty szkolne – zapoznanie uczniów ze statutem, regulaminem szkoły i wewnątrz szkolnym systemem oceniania, przedstawienie struktury szkoły, osób, które je tworzą.
* Wybór samorządu klasowego –
prawa i obowiązki ucznia.
* Bezpieczeństwo – pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
* Rola autorytetu w życiu człowieka.

Wrzesień

2.

* Poznaj siebie – zaplanuj karierę - lekcje poświęcone predyspozycjom i wyboru zawodu uczniów.
* Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
* Podstawowe funkcje rodziny.
* Nie ma życiowych porażek, są tylko doświadczenia.

Październik

3.

* Kultura a subkultura.
* Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach?
* Praca jako jedna z głównych znaczących więzi
społeczno – organizacyjnych i międzyludzkich –
wizja swojego życia, kształtowanie hierarchii wartości.
* Co mnie czeka po III klasie? - struktura egzaminu gimnazjalnego.

Listopad

4.

* Tradycja świąteczna i noworoczna w wykonaniu gimnazjalistów.
* Mikołajki.
* Problemy jakie niesie HIV/AIDS. 
* Czy warto okazywać uczucia?

Grudzień

5.

* Przyczyny i skutki złości.
* Uczę się akceptacji siebie.
* Sąd nad papierosem.
* Oceniamy nasze zachowanie i wyniki w nauce – próba obiektywnej oceny siebie i innych.

Styczeń

6.

* Bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych.
* Udział w akcjach charytatywnych.
* W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
* Debata filozoficzna.

Luty

7.

* Odżywianie i sposób przygotowania posiłków a zdrowie.
* Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka.
* Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej?
* Rola autorytetów w życiu człowieka –
gdzie ich szukać we współczesnym świecie?

Marzec

8.

* Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne – integracja zespołu klasowego.
* Znaczenie obrony cywilnej.
* Przed decyzją wyboru szkoły.
* I co dalej? -
charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych.

Kwiecień

9.

* Miłość i seks – podobieństwa i różnice uczuć.
* Autorytety rodzinne a kształtowanie mojej osobowości.
* Dlaczego należy unikać nudy?
* Zagrożenia jakie niesie spożywanie narkotyków.

Maj

10.

* Poznanie warunków rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
* Podsumowanie wyników klasyfikacji –
refleksje i wnioski uczniów.
* Uroczyste zakończenie roku szkolnego – przygotowanie akademii.

Czerwiec

 

 

 

                                                                                              Pedagog szkolny

                                                                                      

                                                                                               Dorota Brudzikowska