Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Dla uczniów

Poznaj swoje prawa

            Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka w dniu 07.11.2014r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

            Prawa dziecka można podzielić na 4 grupy:

- prawa i wolności osobiste,

- prawa socjalne,

- prawa kulturalne,

- prawa polityczne.

            Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem każdego człowieka. Nikt nikogo nie może pozbawić życia. Państwo musi dbać o to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Państwo ma także obowiązek zapewnić jak najlepszy rozwój dzieciom. Prawo do rozwoju nie oznacza jedynie rozwój fizyczny, ale także psychiczny i intelektualny. Państwo powinno zadbać o odpowiednią ilość szkół i zagwarantować zdobycie wykształcenia każdemu dziecku.

            Kolejne jest prawo do tożsamości, czyli prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa
i wiedzy o własnym pochodzeniu. Każde dziecko po urodzeniu musi być zarejestrowane
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nazwisko, imię, obywatelstwo oraz pochodzenie są elementami tożsamości dziecka, która jest chroniona przez prawo.

            Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania. Każdy ma prawo do szacunku dla swego światopoglądu. Nikogo z powodu jego sposobu myślenia czy wyznawanej religii nie wolno prześladować, poniżać ani wyśmiewać jego poglądów lub obrzędów.

             Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami
w przypadku rozłączenia z nimi. Dziecka nie wolno zabrać rodzicom. W Polsce tylko Sąd może zadecydować o odebraniu dziecka rodzicom. Dzieje się to w wyjątkowych sytuacjach, kiedy rodzice nie chcą lub nie mogą opiekować się dzieckiem, źle je traktują, nie interesują się jego potrzebami, nie leczą, gdy jest chore, głodzą.

            Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa jest równie ważne. Znęcanie się nad dziećmi jest karane.

Każde dziecko ma prawo do odpowiedniego standardu życia. Oznacza to, że państwo ma za zadanie pomoc rodzicom tych dzieci, które mają złe warunki mieszkaniowe.

Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach
i zajęciach rekreacyjnych, dostosowanych do ich wieku oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.

            Podsumowując, we współczesnych czasach dzieci mało znają swoje prawa. Dlatego też warto z nimi się zapoznać i być nieobojętnym na ewentualne nieprzestrzeganie przez dorosłych powyższych praw.