Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Dla rodziców

 

„ Dzwonek na obiad’’- informacja dla rodziców

 

Fundacja „ Być Bliżej” rozpoczęła przyjmowanie wniosków o stypendium obiadowe             w Programie „ Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2016/ 2017.

 

Termin składania wniosków- 15 września 2016r.

 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

 

Wszelkie informacje oraz regulamin o Programie rodzic lub prawny opiekun otrzyma na stronie www.dzwoneknaobizd.pl.


 

Gdzie szukać pomocy, jeśli uczeń potrzebuje specjalistycznej konsultacji lub terapii

 

Nazwa instytucji

Adres

Kontakt

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

Al. Jerozolimskie 155,

02-326 Warszawa

Tel.

(22) 250 63 25

(22) 250 63 26

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)

Ul. Dereniowa 52 54,

02- 776 Warszawa

Tel.

(22) 641 15 01

(22) 855 54 58

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Tel. 116 111

Czynne od poniedziałku do soboty w godz. 12.00- 20.00

(połączenie bezpłatne)

 

Anonimowa policyjna linia specjalna

 

Tel. 800 120 148 czynny całą dobę (połączenie bezpłatne)

 

Warszawska ,, Niebieska Linia”

 

Tel.

(22) 668 70 00 czynna w dni powszednie w godz. 14.00- 22.00

 

 

Poradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

 

Tel.

116 123

czynne w dni powszednie w godz. 14.00 -22.00

 

Telefon zaufania HIV/ AIDS

 

Tel. 801 888 448 czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 21.00 (opłata tylko za pierwszą minutę połączenia)

 

Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia

 

Tel.

(22) 844 44 70 czynny w dni powszednie w godz. 10.00 – 20.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00

 

Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”

 

Tel.

(22) 823 65 31 czynny w dni powszednie w godz. 9.00 – 21.00

 

Infolinia Stowarzyszenia KARAN

 

Tel. 800 120 289 czynna w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00 (połączenie bezpłatne)

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

 

Tel. 801 199 990 czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00 (całe połączenie płatne 0,35 zł)

 

Antydepresyjny telefon zaufania

 

Tel.

(22) 654 40 41

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

 

Tel.

800 12 12 12

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie

Ul. Wyzwolenia 10A

Ciechanów

Tel.

(23) 672 26 73

(23) 673 27 73

 

Dr Dariusz Rudziński – lekarz psychiatra dziecięcy

 

 

Tel.

501 238 075

Centralny Szpital Kliniczny MSW i A w Warszawie – Poliklinika w Ciechanowie.

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia zdrowia psychicznego

 

 

Tel.

(23) 673 69 98

Tel.

(23) 673 11 42

Tel.

(23) 673 11 43

Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT

Ewa Strojnowska, Piotr Strojnowski

Poradnia uzależnień  w Ciechanowie

 

06-400 Ciechanów

Tel.

23) 673 31 62

Ośrodek Diagnostyczno – Terapeutyczny

Poradnia dla osób z autyzmem

 

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 674 35 32

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 672 52 16

Dr Ewa Piesiewicz – Grzonkowska

- lekarz psychiatra dziecięcy

Przychodnia „ESKULAP”

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 672 20 00

Tel.

(23) 673 10 98

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

06-430 Sońsk

Tel.

(23) 671 38 10

 

Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 673 53 70

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Odział w Ciechanowie

 

 

Tel.

(23) 672 40 14

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży Niepełnosprawnym „Być jak inni”

 

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 674 35 32

Polskie Towarzystwo ADHD

Odział w Ciechanowie

 

Ul. 17 Stycznia 60 b

06-400 Ciechanów

-

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Tel.

(23) 672 32 71

Poradnia Zdrowi Psychicznego dla Dzieci

 

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 673 02 27

Poradnia Psychologiczna

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 673 02 28

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

06-400 Ciechanów

Tel.

(23) 673 04 60