Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

,,Szkoła w obiektywie”

Temat projektu klasy IIa ,,Szkoła w obiektywie”  został wybrany na zasadzie „burzy mózgów”,  podczas spotkania zrealizowanego  w ramach zajęć z wychowawcą. Cele szczegółowe zostały zrealizowane. Zadania przydzielono zgodnie z umiejętnościami, zainteresowaniami i wiedzą uczniów.

Udało się zrealizować wszystkie przedsięwzięcia. Były one wdrażane etapami, co w sumie dało dobry efekt w postaci galerii obrazów na korytarzu przy sali nr3. Wybory zdjęć ujawniły emocjonalny stosunek uczniów do prezentowanego zagadnienia.

Na podstawie kart samooceny  oraz przeprowadzonych rozmów uczniowie realizujący projekt edukacyjny w Gimnazjum w Gąsocinie odnieśli wrażenie, że wykonali pracę solidnie, z dużym wyczuciem estetycznym. Nie mieli trudności w wykonaniu przyjętych na siebie zobowiązań.

Uczniowie wykazali się dużą odpowiedzialnością na wszystkich etapach realizacji projektu.