Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Smaki Rosji

Projekt edukacyjny Gimnazjum w Gąsocinie w roku szkolnym 2016/17.

Temat projektu: Smaki Rosji.

Nauczyciel prowadzący grupę projektową: Katarzyna Korzeniewska.

Autorzy projektu: klasa IIb.

Cel główny projektu:zwiększenie zainteresowania wśród uczniów kulturą rosyjską, rosyjską kuchnią, językiem rosyjskim oraz umożliwienie poznania rosyjskich obyczajów kulinarnych.Wykonanie prezentacji na temat tradycji kulinarnych Rosji. Wyszukanie przepisów na najpopularniejsze dania na Boże Narodzenie, ostatki, Wielkanoc, tradycyjny rosyjski obiad, ukazanie różnic między kuchnią polską, a rosyjską. Samodzielne wykonanie przez uczniów wybranych potraw kuchni rosyjskiej. Degustacja podczas prezentacji projektu. Przygotowanie zagadek dla uczestników prezentacji.

Cele projektu:

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz konsultacji z opiekunem,
- zachęcanie i wdrażanie do pracy uczniów nieśmiałych i z dysfunkcjami, 
- uczenie się odpowiedzialności za przyjęte przez siebie zadanie i terminowości pracy,
- rozwijanie zdolności językowych, twórczych i artystycznych uczniów,
- propagowanie poszukiwania informacji w sieci oraz doskonalenie umiejętności ich weryfikowania, 
- docieranie do wiadomości w materiałach źródłowych również na stronach niepolskojęzycznych, 
- doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w procesie prezentacji.