Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Koło fotograficzne

 

Koło fotograficzne

 

Utworzenie nowych zajęć pozalekcyjnych o nazwie „Koło fotograficzne“ ma za zadanie wyłonić i odpowiednio wyszkolić grupę uczniów naszego gimnazjum, którzy mogliby:

a) stanowić aktyw fotograficzny naszej szkoły,

b) sprawnie i świadomie obsługiwać szkolny aparat fotograficzny,

c) zajmować się archiwizacją, obróbką i publikowaniem zdjęć,

d) próbować swoich sił w coraz częściej organizowanych konkursach fotograficznych.

 

Cele główne programu:

  • Umożliwienie uczniom naszej szkoły odkrycia własnych talentów fotograficznych, pielęgnowania i rozwijania zainteresowań, pełniejszego i bardziej celowego korzystania z możliwości zaplecza komputerowego naszej szkoły,
  • Przekonywanie naszych wychowanków, że życiowe pasje można i trzeba realizować,  zamiast rezygnować z nich,
  • Wykształcenie w uczniach świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy także poza czasem spędzanym na lekcjach

 

Kształcenie umiejętności kluczowych:

  •   Planowanie i organizowanie własnej pracy oraz ocenianie jej rezultatów
  •  Umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach
  •   Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem
  •  Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć