Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Koło Teatralne

Szkolne Koło Teatralne „Pod szkolnym koszem”

 

             W bieżącym roku szkolnym rozpoczęło działalność szkolne Koło Teatralne „Pod szkolnym koszem”. Działalności koła przyświecało szereg celów m.in.: zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru i edukacji medialnej, rozwijanie umiejętności, które umożliwią uczniom amatorską działalność teatralną, wzbogacenie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju oraz kształtowanie jego wrażliwości, wyobraźni i poczucie estetyki.

            Po lekcjach chętni uczniowie z klas drugich i trzecich spotykali się z polonistkami i przygotowywali program kabaretowy. Wspólnie opracowali scenariusze, zaplanowali dekoracje i kostiumy. Efektem tej pracy był program kabaretowy, który uczniowie zaprezentowali swoim rodzicom podczas spotkania podsumowującego pracę po I semestrze. W trakcie obchodów Pierwszego Dnia Wiosny program ten obejrzeli również uczniowie. Zarówno rodzice jak i koledzy przyjęli występ kabaretu z dużym poczuciem humoru. Było dużo śmiechu, a jednocześnie wiele braw, które były nagrodą dla aktorów-amatorów.