Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

PCK

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przy Gimnazjum w Gąsocinie

 pck.png [95x95]

Polski Czerwony Krzyż – to organizacja społeczna powołana w 1919 roku do realizowania zadań Czerwonego Krzyża. Działa w szkołach, zakładach pracy i innych środowiskach.

PCK początkowo zajmował się niesieniem pomocy ofiarom I wojny światowej i ofiarom epidemii, później szkoleniem ratowników sanitarnych, pomocniczych kadr pielęgniarskich na wypadek klęsk żywiołowych wojny. W czasie II wojny światowej działalność PCK została bezprawnie ograniczona, skupiła się na akcji poszukiwawczej, pomocy jeńcom wojennym. Po wojnie PCK niósł pomoc ofiarom wojny, zorganizował około 200 stacji pogotowia ratunkowego, stacje krwiodawstwa, zakłady lecznicze oraz szkoły pielęgniarskie, prowadził poszukiwania osób zaginionych i akcje łączenia rodzin.

Obecnie do zadań PCK należy:

  • Upowszechnienie idei i zasad humanitarnych
  • Szerzenie oświaty zdrowotnej
  • Propagowanie honorowego krwiodawstwa
  • Szkolenie i organizowanie zespołów sanitarnych dla obrony cywilów
  • Opieka nad osobami: samotnymi, chorymi i niepełnosprawnymi
  • Udział w międzynarodowych akcjach pomocy ofiarom wojen i klęsk żywiołowych

 Działalność Szkolnego Koła PCK przy Gimnazjum w Gąsocinie obejmuję:

  • Dostarczanie uczniom informacji o historii i zasadach działania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża
  • Tematykę promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
  • Poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez PCK

Szkolne Koło PCK w 2008r. swoją działalność rozpoczęło wspólną  akcją z Samorządem Uczniowskim dotyczącą zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

We wrześniu 2008r. w naszej szkole odbyło się podstawowe szkolenie RP z zakresu Szkolnej interwencji profilaktycznej wobec ucznia zagrożonego uzależnieniem zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie. Szczegółowo z powyższym tematem zapoznało się troje nauczycieli z naszej szkoły na szkoleniu w ODN w Ciechanowie i zajęciach studyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym PTZN w Wólce Przybojewskiej. Uzyskane informacje szkolni koordynatorzy interwencji profilaktycznej przekazali młodzieży na godzinach wychowawczych i rodzicom podczas spotkań klasowych z wychowawcami.

Członkowie Koła PCK we współpracy z opiekunem świetlicy szkolnej opracowali i przybliżyli młodzieży  jeden z głównych priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2009r. Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Gazetka pod hasłem przewodnim MOJE PRAWA; TWOJE PRAWA; PRAWA CZŁOWIEKA zawiera zagadnienia dotyczące Praw Człowieka.

Członkowie koła PCK starają się wspierać akcjami charytatywnymi ludzi potrzebujących (przekazują ubrania,  żywność)

Uczniowie i wolontariusze PCK z naszej szkoły włączają się w ogólnopolskie akcje m.in. Czerwonokrzyska Gwiazdka, WOŚP; Góra Grosza. W ramach Czerwonokrzyskiej Gwiazdki uczniowie zbierają zabawki,  gry, książki, upominki, które są przekazywane do Domów Dziecka. Uczniowie kwestują na ulicach Gąsocina  podczas akcji WOŚP.   Zbierają również  monety w ramach akcji Góra Grosza.

Członkowie PCK rozprowadzają już od kilku lat, wśród naszej społeczności, kalendarzyki na rzecz Fundacji ,, Pomóż i Ty ’’

Szkolne Koło PCK co roku prowadzi we wszystkich klasach szkolenia, odnośnie pierwszej pomocy  przedmedycznej, pod fachowym okiem Ratownika Medycznego pana Krzysztofa Wierzbowskiego.  

W ciągu całego roku członkowie PCK propagują idee czerwonokrzyskie na gazetkach ściennych. Dużą wagę przykładamy do promowania zdrowego stylu życia, publikujemy liczne testy pozwalające uczniom sprawdzić, czy odżywiają się prawidłowo Upubliczniamy zasady racjonalnego odżywiania, higieny i aktywności ruchowej. Bierzemy udział w akcji Trzymaj formę. zorganizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Ciechanowie. Włączamy się do Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  W 2010r. w konkursie szkolnym wzięło udział 17 uczniów, prezentując wysoki poziom wiedzy, natomiast  nasza uczennica w etapie powiatowym Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Ciechanowie  zajęła II miejsce.

10 grudnia przedstawiciele szkolnego Koła PCK wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Obecnie Szkolne Koło PCK liczy 17 ochotników. Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pracą na rzecz ludzi potrzebujących, ubogich, bezdomnych, pokrzywdzonych przez los, chętnych do propagowania idei czerwonokrzyskich.

  Opiekunowie SzKPCK