Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Samorząd Uczniowski

           

 Samorząd Uczniowski

 


Przewodniczący:    Natalia Wiśniewska


Zastępca:                 Martyna Ciecierska

                                   

Sekretarze:             Adrian Dyoniziak
Opiekun SU:            Katarzyna Korzeniewska

                                Marta Wodzyńska - Zaborek

                                     Estera Jagielska

 


           W Gimnazjum w Gąsocinie aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Został opracowany plan pracy na bieżący rok szkolny, który jest swego rodzaju drogowskazem w pracy tej uczniowskiej organizacji.

            W szkole trwają tygodniowe dyżury klas, losowany jest „szczęśliwy numerek”, prowadzona jest gazetka ścienna na głównym korytarzu, kronikarze prowadzą kronikę szkoły. Aktywiście z Samorządu Uczniowskiego współredagują gazetkę szkolną „Na szkolnych śmieciach” oraz pracują w Kole Teatralnym „Pod szkolnym koszem”.

            Uczniowie z Samorządu rozprowadzali wśród społeczności Gimnazjum gazetkę szkolną, byli współorganizatorami „Jarmarku Adwentowego”. Zorganizowali również zbiórkę karmy dla bezdomnych psów ze schroniska w Pawłowie.

            Samorząd Uczniowski aktywnie włączył się w corocznie przeprowadzoną na terenie naszej szkoły akcję „Góra grosza”, która niesie pomoc dzieciom z domów dziecka.

            Samorząd Uczniowski był współorganizatorem Pierwszego Dnia Wiosny. Na początku dnia wszyscy uczniowie obejrzeli świetną współczesną komedię amerykańską z Adamem Sandlerem „Duże dzieci:. Po projekcji został przeprowadzony wśród przedstawicieli wszystkich klas konkurs pt. „Awantura o zdrowie”. Klasy wykazały się dobrą wiedzą o ekologii, zdrowiu i wychowaniu komunikacyjnym. Uroczystość Powitania Wiosny zakończył Mini Playback Show, gdzie uczniowie prezentowali piosenki polskie i angielskie.