Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Moja miejscowość w obiektywie – historia i współczesność

                     PROJEKT EDUKACYJNY

 

                  Moja miejscowość w obiektywie – historia i współczesność.

 

                                                                                                            Klasa IIc

                                                                                               Gimnazjum w Gąsocinie

                                                                                                   rok szk. 2010/2011

                                                                                                   opracowała:  B. Gutowska

budynek_stacji.jpg [448x294]

 

WPROWADZENIE

         Każdy z nas zajmuje określone miejsce na Ziemi:(miasto, wieś, osada). Byliście przedszkolakami, uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum. Będziecie kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, czyli byliście i będziecie mieszkańcami Gąsocina i okolicy. Wielu z Was pozostanie w tej miejscowości.

         Jak zmieniał się Gąsocin, jak żyli ludzie kilkanaście i kilkadziesiąt lat wcześniej, jak zmieniało się życie mieszkańców?

         Spróbujcie przyjrzeć się historii swojej „Małej Ojczyzny”.

 

ZADANIA


 1.     Wybierzcie najważniejsze (według Was) miejsca i obiekty, z których historią chcielibyście się zapoznać.

 

2.     Sfotografujcie je oraz poszukajcie zdjęć sprzed lat.

 

3.     Zapoznajcie się z historią tych miejsc.

 

4.     Umieśćcie zebrane materiały w programie Power Point w taki sposób by można je było wykorzystać w postaci prezentacji multimedialnej, albumie lub w kalendarzu.

 

PROCES

 

1.     Klasa zostanie podzielona na cztery grupy.

 

2.     Każda z grup wylosuje obiekty i miejsca wcześniej wybrane przez klasę.

 

3.     Grupy otrzymają zadania do wykonania.

 

4.     Każda grupa wybierze lidera.

 

5.     Grupy przystąpią do poszukiwania informacji, starych fotografii, oraz wykonywania zdjęć.

 

6.     Pracę rozpoczniecie w styczniu 2011 r.

 

7.     Do końca maja 2011 r. każda grupa zbiera informacje, zebrane materiały umieszcza w programie Power Point.

 

8.     Zakończenie projektu przewidziane jest do końca września 2011 r.

 

9.     Prezentacja projektu nastąpi na zebraniu z rodzicami (połowa I semestru).

 

10. Raz w miesiącu liderzy grup zdają sprawozdanie wychowawcy z postępów pracy grupy.

 

EWALUACJA

 

Za wykonane zadania projektu otrzymacie maksymalnie 20 punktów.

 

 

Wymagania

 

                                               Punktacja

        5

      10

          15       

           20

Poziom merytoryczny opracowania

Zebrane informacje mają niewiele wspólnego z tematem.

Temat zrealizowany pobieżnie lub posiada błędy merytoryczne.

Temat zrealizowany w pełni, bez błędów merytorycznych.

Zebrane informacje wykraczają poza założone cele.

Jakość przygotowanej prezentacji.

Wykonanie prezentacji jest mało staranne i niekompletne.

Prezentacja zawiera błędy stylistyczne, jest niesformatowana.

Prezentacja jest ciekawa graficznie, posiada właściwy dobór kolorów, bez błędów.

Wszystkie ilustracje, teksty są ciekawie, starannie poukładane, przyczyniają się do zrozumienia tematu.

Współpraca w grupie.

Całkowity brak współpracy w grupie, pracuje tyko lider.

Większość grupy pracuje indywidualnie.

Dobra organizacja pracy w grupie, występuje współdziałanie.

Doskonała współpraca całej grupy.

 

Konkluzja.

 

     Zebrane informacje przybliżą Wam historię miejscowości Gąsocin i okolic w których mieszkacie.

Zdobędziecie umiejętność fotografowania różnych miejsc i obiektów, porównując je ze zdjęciami sprzed lat, zorientujecie się, jakie zmiany zaszły w naszym otoczeniu.

     Doskonalicie umiejętność wykonywania prezentacji w Power Point.

 

Uwagi.

 

     Praca powinna zawierać źródła informacji, z jakich grupy korzystały.

Pracując nad projektem możecie się zwracać o pomoc do wychowawcy, nauczyciela języka polskiego oraz informatyki.

 

Źródła i zasoby.

 

1. Stefan Rydzewski  „Sońsk, moja wieś, moja gmina dawniej i dziś, prawda i legenda”

2. Stanisław Pazura  „Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej”

3. Wywiady z mieszkańcami Gąsocina i okolicy.

4. Internet.

 

Efekt naszej pracy Kalendarz 2012 można obejrzeć w galerii

lub w formacie PDF Kalendarz cz. I i Kalendarz cz. II