Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Porządkujemy i odnawiamy las

Nasze dokonania w akcji „Porządkujemy i odnawiamy las”

 

             W roku szkolnym 2010/11 Gimnazjum w Gąsocinie aktywnie uczestniczyło w akcji „Porządkujemy i odnawiamy las”.

W tym roku  09.05. 2011r  sprzątnęliśmy  101,70 hektarów  lasów. 

 

Naszą działalność rozpoczęliśmy już we wrześniu (konkretnie w dniu 17.09), biorąc udział w sprzątaniu gąsocińskich lasów. Wszyscy uczniowie z zapałem uczestniczyli w „wielkim sprzątaniu świata”. Rezultatem  tych działań były ,,wory śmieci”, które ustawione przy drodze zostały zabrane przez pracowników z Urzędu Gminy w Sońsku, a także czyściejszy i „ładniejszy” las. Nie należy również zapominać o radości i satysfakcji naszej młodzieży, która naprawdę lubi te spontaniczne akcje i nie ogranicza swojej „działalności” tylko do terenu szkoły, lecz stara się uzyskaną wiedzę i „dobre obyczaje” przekazywać także w swoim miejscu zamieszkania.

W październiku  2010r. uczniowie klas II i III uczestniczyli w wycieczce rowerowej, której celem było poznanie i zbieranie grzybów jadalnych.  Wycieczkę poprzedziły zajęcia przygotowawcze związane z rozpoznawaniem różnych gatunków grzybów przeprowadzone w bibliotece szkolnej. W czasie tych zajęć uczniowie nie tylko przeglądali leksykony i oglądali film poświęcony tematyce grzybobrania, ale  także samodzielnie opracowali projekt gazetki pt: ,,Z grzybami za pan brat”. W swoim dziele postanowili umieścić samodzielnie zrobione zdjęcia grzybów wraz z jak najdokładniejszym opisem. Dzięki wycieczce rowerowej nie tylko zdobyli bogaty plon grzybów, ale też wiele godnych pozazdroszczenia fotografii. Gazetka wyszła im naprawdę rewelacyjnie, dzięki czemu zyskała duże uznanie, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. .

             Uczniowie oczarowani pięknem leśnej przyrody postanowili osobiście zadbać o zachowanie jej „dziewiczego piękna” w stanie nienaruszonym dewastacyjną działalnością człowieka. W tym celu na zajęciach technicznych przygotowali malowane czerwoną farbą, drewniane tabliczki zakazujące wyrzucania śmieci w lesie ( listopad 2010).

              Na początku marca 2011r. uczniowie klas I uczestniczyli w wycieczce rowerowej po okolicznych miejscowościach i oglądali znajdujące się  w tam pomniki przyrody m.in. dęby w bądkowskim lesie , piękny, zabytkowy park i różnorodny zbiór krzewów ozdobnych rosnących wokół Szkoły Podstawowej w Bądkowie. Po obejrzeniu licznych „zabytków” przyrody uczniowie postanowili samodzielnie znaleźć inne obiekty, które warte byłyby umieszczenia w spisie pomników przyrody. W tym celu jeździli po okolicy, mierząc obwody drzew, badając wielkość i budowę geologiczną głazów narzutowych.  Wynikiem tych poszukiwań było odkrycie wielu godnych zainteresowania obiektów, o których poinformowali nauczycieli i swoich kolegów i koleżanki. Ich odkrycia zostały także umieszczone w albumach, które wciąż można oglądać w bibliotece szkolnej.

             W kwietniu, z okazji Dnia Ziemi, klasa II b przygotowała przedstawienie pt. „Las, nasz przyjaciel las”  Tematem przedstawienia była ochrona przyrody. Uczniowie wcielili się w postacie leśnych drzew, które skarżyły się Matce Ziemi na złych ludzi, którzy nie okazują im wdzięczności, za ich „prace” i okazywaną im „pomoc” . Aby pomóc drzewom, Matka Ziemia ukazała kilku ludziom wizję przyszłości, jak ich czeka, jeśli nie zmienią swojego lekkomyślnego postępowania. Po przeżyciu tego sennego koszmaru ludzie natychmiast postanowili się poprawić (czyli wszystko skończyło się happy endem jak to zwykle w bajkach bywa). Głównym atutem przedstawienia było umiejętne łączenie tematów poważnych z żartobliwymi rymowankami i piosenkami. Doskonałym zwieńczeniem obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole było posadzenie przez każdą z  klasę drzew i krzewów ozdobnych na terenie szkoły.

Przez cały czas trwania projektu uczniowie mieli do wykonania także specjalne, indywidualne zadanie - mieli sporządzić zielnik zawierający jak największą liczbę różnorodnych roślin. Dla osób, które sporządzą najbardziej okazałe i unikatowe zbiory, przewidziano wewnątrzszkolne nagrody - niespodzianki. Zadanie to wywołało ostrą rywalizację, każdy z uczniów chciał przygotować jak najlepszy zbiór i zasłużyć nie tylko na nagrodę, ale także na podziw i uznanie swoich kolegów i nauczycieli. Rezultaty ich działań są więc naprawdę imponujące. Zielniki po skrupulatnej i sprawiedliwej ocenie i wyznaczeniu zwycięzców, trafiły do pracowni biologicznej, gdzie na pewno staną się cenną pomocą naukową dla przyszłych pokoleń.

Akcja „Porządkujemy i odnawiamy las” na terenie Gimnazjum w Gąsocinie była wielkim sukcesem. Dzięki niej uczniowie zapoznali się z ekosystemami leśnymi, pogłębili swoją wiedzę biologiczną, a także nauczyli się szacunku do otaczającej ich przyrody. Wierzymy, że zdobyta wiedza będzie przez nich mądrze wykorzystana i przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej ludzi z ich najbliższego otoczenia. Projekt „Porządkujemy i odnawiamy las” dobiegł do szczęśliwego finału, ale my nie zamierzamy spoczywać na laurach, lecz dalej zamierzamy troszczyć się o piękno i ochronę otaczającej nas przyrody.

Gimnazjum w Gąsocinie (gmina Sońsk) aktywnie włączyło się w tegoroczną edycję konkursu „Porządkujemy i odnawiamy las”. Uczniowie sprzątali las w Ślubowie.

         W  piękny, słoneczny dzień pod opieką wychowawców gimnazjaliści podzieleni na grupy rozeszli się po lesie uzbrojeni w plastikowe worki i ochronne rękawice. Walka ze śmieciami zgromadzonymi w lesie trwała kilka godzin. Śmieci było dużo …

         Dzięki wytrwałej pracy młodzieży las stał się czystszy.

         Wygląd naszego otoczenia zmienił się, a ciężka praca uczniów uświadomiła im i innym bywalcom lasu, jak należy zachowywać się obcując z przyrodą.

1.jpg [300x226]     2.jpg [300x226]

4.jpg [300x226]5.jpg [300x224]

6.jpg [300x226]7.jpg [300x224]

8.jpg [448x297]