Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Rada Pedagogiczna

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

  Żukowska Beata

  dyrektor

  biologia, geografia

  Topyła Barbara

  wice dyrektor

  logopedia

  Bakalarska Agnieszka

  k. z.- kl. IIIa, zajęcia rewalidacyjne

  Brudzikowska Dorota

  pedagog, wychowawca świetlicy

  Gutowska Barbara

  chemia, fizyka, technika

  Jasińska Jadwiga

  bibliotekarz

  Kamiński Mieczysław

  historia, wiedza o społeczeństwie,  wychowanie do życia w rodzinie

  Korzeniewska Katarzyna

  język rosyjski

  Krupiński Leszek

  wychowanie fizyczne, rewalidacja

  Majewska Bogusława

  język polski, wychowawca świetlicy, etyka,    zajecia korekcyjno - kompensacyjne

   

  Podlasińska Grażyna

  język polski

  Podsiadlik Ewa

  matematyka, informatyka

  Rutkowski Krzysztof

 wychowanie fizyczne, technika

  Wodzyńska - Zaborek Marta  język angielski
  Wierzbowski Krzysztof   religia, edukacja dla bezpieczeństwa

  Wodzyńska - Zaborek Marta

  język angielski