Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Programy profilaktyczne

Prowadzone działania profilaktyczne w Gimnazjum w Gąsocinie w roku szkolnym 2016/2017        

Lp.

Nazwa programu profilaktycznego

Semestr  I

Semestr II

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

1.

Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2.

Sobą być dobrze żyć

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

3.

Trzymaj formę

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Znajdź właściwe rozwiązanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5.

UNPLUGGED

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Profilaktyka zakażeń wirusem HIV

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

7.

Program profilaktyczny  ,, Włącz myślenie – nie pij”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bezpieczna i przyjazna szkoła
- 2013/2016

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

9.

Program profilaktyczny   ,,Uzależnieniom behawioralne mówię STOP”

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kalendarium do wykorzystania dla nauczycieli w ramach godzin z wychowawcą

dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 • Dni chorych na Schizofrenię 17-18.09.2015r.
 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10.10.2015r.
 • Europejski Dzień Walki z Otyłością 24.10.2015r.
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia 19.11.2015r.
 • Światowy Dzień Tolerancji 16.11.2015r.
 • Światowy Dzień Życzliwości 21.11.2015r.
 • Światowy Dzień Walki z AIDS 01.12.2015r.
 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 03.12.2015r.
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariatu 05.12.2015r.
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 10.12.2015r.
 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 23.02.2016r.
 • Światowy Dzień Walki z Otyłością 01.03.2016r.
 • Światowy Dzień Zdrowia 07.04.2016r.
 • Dzień Trzeźwości 15.04.2016r.
 • Światowy Dzień Ziemi 22.04.2016r.
 • Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 23-29.04.2016r.
 • Tydzień PCK 06-12.05.2016r.
 • Światowy Dzień Rodziny 18.05.2016r.
 • Światowy Dzień bez Tytoniu 31.05.2016r.
 • Tydzień Ochrony Środowiska 05-11.06.2016r.
 • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 26.06.2016r.
 
 
 
 
 

Propozycje tematyki godzin z wychowawcą w roku szkolnym 2015/2016

 

Kultura osobista

 

 1. Podpisujemy kontrakt – określamy zasady, które będą obowiązywać w naszej klasie.
 2. Zapoznajemy się z najważniejszymi dokumentami obowiązującym w naszej szkole. Prezentacja regulaminu oceniania i klasyfikowania.
 3. „Jak nas widzą, tak nas piszą” – dyskusja wokół stroju uczniowskiego i odświętnego.
 4. Omawiamy podstawowe zasady dobrego zachowania – savoire-vivre.
 5. Nasze zainteresowania, hobby, popołudniowe zajęcia – autoprezentacja poszczególnych uczniów.
 6. Ulubione książki, filmy, programy – dyskusja.
 7. „Deszcz wspomnień” – mówimy pozytywnie o sobie i innych.
 8. Sposoby zachowania w szkole i poza nią w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy.

 

Rozwój psychofizyczny

 

 1. Czy okres dojrzewania to tylko problemy?
 2. „Moje plusy i minusy – zalety i wady” – autoprezentacja.
 3. Różne sposoby pokonania stresu.
 4. Na czym polega praca nad sobą? – sposoby kształtowania własnego charakteru.
 5. Każdy człowiek dorasta i dojrzewa do miłości.
 6. Procesy dojrzewania młodych ludzi.

 

Zagrożenia. Profilaktyka

 

 1. Dlaczego warto dbać o swoje zdrowie? – argumenty za i przeciw.
 2. Rozmawiamy o nałogach – bierne i czynne palenie.
 3. Czy Internet może być zagrożeniem dla korzystających? – dyskusja.
 4. Dziewczyny się odchudzają, a chłopcy chodzą na siłownię.
 5. Anoreksja i bulimia – rozmawiamy o chorobach duszy i ciała.
 6. Być asertywnym to znaczy umieć mówić NIE wobec zła.
 7. Niebezpieczeństwo zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

Współdziałanie w grupie. Integracja.

 

 1. Wybieramy samorząd klasowy.
 2. Przygotowanie apelu zgodnie z kalendarzem imprez.
 3. Przedstawienie propozycji wyjazdu klasowego na wycieczkę.
 4. Określenie swojego miejsca w „gwiazdozbiorze klasowym”.
 5. Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym?
 6. Uczymy się rozwiązywać różne konflikty klasowe.
 7. Jak być dobrym dyplomatą i mediatorem?

 

Postawa wobec obowiązków szkolnych

 

 1. Dokonujemy oceny naszych postępów w nauce i trudności.
 2. Określamy wpływ nieobecności uczniów w szkole na ich wyniki w nauce.
 3. Poznajemy techniki szybkiego i efektywnego uczenia się.
 4. Współpracujemy z samorządem uczniowskim.
 5. Rozmawiamy o przyszłości, o tym, gdzie uczniowie chcieliby się uczyć po ukończeniu gimnazjum.
 6. Prezentacja różnych szkół pogimnazjalnych w regionie.
 7. Zapoznajemy uczniów klas III z zasadami egzaminu gimnazjalnego.

 

 

Rozwój moralny. Światopogląd

 

 1. „Drabina wartości” – co najważniejsze jest w moim życiu.
 2. Co wpływa na moje decyzje?
 3. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – działanie charytatywne wobec innych.

 

Pełnienie ról społecznych

 

 1. Poznajemy historię naszej szkoły.
 2. Zapoznajemy uczniów z regulaminu szkolnymi.
 3. Moja rodzina – tradycje rodzinne.
 4. Mój region – wycieczka po okolicy.
 5. Spotkanie wigilijne.
 6. Przygotowujemy uroczystości szkolne, akademie, święta klasowe.

 

 

 

KALENDARIUM
Światowych i Ogólnopolskich Dni związanych z tematyką zdrowotną
w roku szkolnym 2016/2017


LUTY

04.02

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

11.02

Światowy Dzień Chorych

23.02

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

MARZEC

01.03

Światowy Dzień Walki z Otyłością

18.03

Europejski Dzień Mózgu

22.03

Światowy Dzień Wody

24.03

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

KWIECIEŃ

07.04

Światowy Dzień Zdrowia

10.04

Dzień Służby Zdrowia

11.04

Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona

15.04

Dzień Trzeźwości

17-24.04

Tydzień dla Serca

22.04

Światowy Dzień Ziemi

23-29.04

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25.04

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

MAJ

03.05

Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

05.05

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

6-12.05

Tydzień PCK

08.05

Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

12.05

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

18.05

Światowy Dzień Rodziny

19.05

Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS

31.05

Światowy Dzień Bez Tytoniu

26.05-01.06

Tydzień Promocji Karmienia Piersią w Polsce

CZERWIEC

04-24.06

Dni Walki z Rakiem

05-11.06

Tydzień Ochrony Środowiska

26.06

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

27.06

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

SIERPIEŃ

01-07.08

Światowy Tydzień Karmienia Piersią

WRZESIEŃ

17-18.09

Dni Chorych na Schizofrenię

20.09

Światowy Dzień Mleka

21.09

Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera

22.09

Europejski Dzień Bez Samochodu

 

(Ostatnia Niedziela Września) Światowy Dzień Serca

PAŹDZIERNIK

 

MIESIĄC PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

01.10

Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C
Światowy Dzień Świadomości o Zapaleniach Wątroby
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

04.10

Światowy Dzień Onkologii

10.10

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

15.10

Międzynarodowy Dzień Niewidomych – „Dzień Białej Laski”

16.10

Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem

18.10

Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy

20.10

Światowy Dzień Osteoporozy

24.10

Europejski Dzień Walki z Otyłością

LISTOPAD

08.11

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

14.11

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

16.11

Światowy Dzień Tolerancji

19.11

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

21.11

Światowy Dzień Życzliwości

22-26.11

Dni Krwiodawstwa

 

Trzeci czwartek listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

GRUDZIEŃ

01.12

Światowy Dzień Walki z AIDS

01-10.12

Dni Walki Gruźlicą i Chorobami Płuc

03.12

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

05.12

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Dzień Pomocy Cierpiącym

10.12

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka