Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Znajdź właściwe rozwiązanie

W klasach I – III w Gimnazjum w Gąsocinie realizujemy program profilaktyczny dotyczący palenia tytoniu: „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Palenie to nałóg na który jesteśmy najmniej uczuleni. Nie powinno to budzić najmniejszych wątpliwości, że palenie papierosów jest przyczyną wielu poważnych chorób.

Dlaczego uczniowie sięgają po wyroby tytoniowe?

 • Ponieważ palą koledzy – uczniowie nie potrafią odmówić, a wpływ grupy jest silny
 • Ponieważ czują się słabi, mało wartościowi – wciąż funkcjonuje mit, że osoba paląca jest dojrzała, towarzyska i silna
 • Ponieważ palą rodzice – uczniowie poprzez obserwację biorą zły przykład od dorosłych i ich naśladują.

            Głównym celem realizacji tego programu jest uświadomienie zagrożeń jakie niesie palenie wyrobów tytoniowych oraz wyrobienie umiejętności odnawiania.

            W ramach programu prowadzone są zajęcia warsztatowe skupione wokół trzech tematów:

 

Laboratorium ciała:

 • Uczenie prawidłowego oddychania
 • Zapoznanie z historią tytoniu
 • Omówienie skutków palenia tytoniu oraz faz uzależnienia
 • Uświadomienie korzyści wynikających z niepalenia


Naucz się mówić „nie”:

 • Uczenie się rozpoznawania swoich zachowań
 • Odróżnianie zachowań agresywnych, uległych, unikowych i asertywnych
 • Uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego
 • Rozwijanie umiejętności asertywnych


Znajdź właściwe rozwiązanie i uwierz w siebie:

 • Rozpoznawanie emocji w sytuacjach trudnych
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Wzbudzenie pozytywnego myślenia o sobie

 

Realizując program chcemy kształtować postawy zobowiązujące do niepalenia i odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Liczymy na pomoc i wsparcie rodziców uczniów naszego gimnazjum.