Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Dane teleadresowe

Gimnazjum w Gąsocinie

mazowieckie

ciechanowski

Sońsk

ul. Błotna 12

Gąsocin

06-440

23 6714342
gimgasocin@wp.pl

Beata Żukowska