Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Kadra

Marta Wodzyńska Zaborek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Zajęcia z wychowawcą

Gimnazjum

Klasa: II

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: IIIa

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IIIb

Funkcje: nauczyciel