Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Kadra

Gimnazjum

Klasa: II

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IIIa

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IIIb

Funkcje: nauczyciel