Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Kadra

Leszek Krupiński

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: W-f chł., W-f dz., Wychowanie fizyczne

Gimnazjum

Klasa: II

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IIIa

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IIIb

Funkcje: nauczyciel