Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Przedmioty

W-f dz.

Nauczyciel: Leszek Krupiński

Klasy: IIIa, IIIb, II