Proszę o przesyłanie aktualności na adres: gimgasocin1@wp.pl

Przedmioty

Matematyka

Nauczyciel: Ewa Podsiadlik

Klasy: IIIa, IIIb, II